خامنه ای کانون فساد، ویرانی و عقب ماندگی کشور ۱

پیش گفتار:

امروزه کشور ما مانند لاشه  گوسفند و گوشت قربانی میان عده ای آخوند و آخوند زاده و شبه آخوند لاشخور که همگی از یک قماشند و در میان هم با وابستگی فامیلی زاد و ولد شده اند و مانند کرم به دور هم  می لولند، دست به دست می شود  شاید در میان همه این خیانتکاران تا کنون از همه بدتر خامنه ای بوده است.

گرچه شاه سلطان حسین  نیز با ورشکستگی و بیچارگی کشور را به باد داد، ولی بازهم می توان گفت  که یک خیانت کار و یک ضد ایرانی به نام خامنه ای  در سالهای اخیر پیدا شده  که دست دیگران را از پشت بست و به آسانی مملکت را ویران، و چندین نسل را از میان برده است.

آقای خامنه ای: شما عامل فساد، اعتیاد، فقرجامعه و بهم پاشیدگی شیرازه کشورید

 پیدایش چند دلاور میهن دوست در دوران نادرشاه

در تاریخ آمده است با آن که نادر پادشاهی شجاع و میهن پرست بود و بارها مملکت را از دست بیگانگان نجات داد، ولیکن در پایان عمر به دلیل تند خوئی و بدرفتارش با اطرافیان مورد غضب و کینه توزی آنان قرار گرفت و این سبب شد که اطرافیانش نیمه شب به خیمه او یورش بردند ومحمد خان قاجار سر نادر شاه را از تن جدا ساخت. (بامداد یکشنبه ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۱۶۰ برابر با ۲۸ خرداد ۱۱۲۶ خورشیدی)

در این جا پرسش آنست که آیا در میان چندین هزار مزدور و آدم کشی که اطرافیان خامنه ای جنایتکار را گرفته اند تا کنون حتی یک نفر آدم با شرف، انسان، و میهن دوست وجود نداشته است که بتواند خامنه ای جنایتکار قرن بیستم را به همانند محمد  خان قاجار که نادرشاه  را از جنایت بیشتر واداشت به سزای اعمالش برساند؟؟!!.“

در این جا پرسش آنست که آیا در میان چندین هزار مزدور و آدم کشی که اطرافیان خامنه ای جنایتکار را گرفته اند تا کنون حتی یک نفر آدم با شرف، انسان، و میهن دوست وجود نداشته است که بتواند خامنه ای جنایتکار قرن بیستم را به همانند محمد خان قاجار که نادرشاه را از جنایت بیشتر واداشت به سزای اعمالش برساند؟؟!!.“

در این جا پرسش آنست که آیا در میان چندین هزار مزدور و آدم کشی که اطرافیان خامنه ای جنایتکار را گرفته اند تا کنون حتی یک نفر آدم با شرف، انسان، و میهن دوست وجود نداشته است که بتواند خامنه ای جنایتکار قرن بیستم را به همانند محمد خان قاجار که نادرشاه را از جنایت بیشتر واداشت به سزای اعمالش برساند؟؟!!.“

شرکت جنایتکاران در انتصاب ریاست جمهوری

از ۳۸ سال پیش تا کنون در هیچ نقطه از ایران  انتخاب به معنای واقعی درست مردمی و با استاندارد بین المللی انجام نشده است. هر چهار سال یکبار با تشریفات و هزینه سرشکن و فراوان و با سلام و صلوات انتصابات (انتخابات) مجلس و یا ریاست جمهوری انجام می شود و سرانجام یکی از نوکران و مزدوران خامنه ای که عمومن از جنایت پیشگان و یا دست کم غارت کنندگان  بیت المال بوده اند به ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس خامنه ای منصوت می شوند و نوکر وار دوران چند ساله خود را با  گارتگری و چپاول بیت المال پشت سر می گذارند.

مزدورانی که  در زیر چتر خامنه ای کاندادای ریاست جمهوری اند:

اعدام های آیت اله رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶

الف-  رئیسی : جنایتکاری که در کشتن چندین هزار انسان با شرف و میهن دوست در سال ۱۳۶۷ دست داشته است.

اینها اوباشان و شارلاتنهائی اند که که از رئیسی جنایتکار همایت می کنند. نفرین بر مردمی که جبه جانورانی درنده مانند رئیسیی رأی دهند.

اینها اوباشان و شارلاتنهائی اند که که از رئیسی جنایتکار همایت می کنند. نفرین بر مردمی که جبه جانورانی درنده مانند رئیسیی رأی دهند.

ب- احمدی نژاد: فاسدترین فردی که در زیر سایه خامنه ای در مدت ۸ سال مملکت ما را به بیراهه راند و میلیون ها دلار دزدید و مملکت را ورشکست کرد.

election-runners-iran

ج- روحانی:
روحانی نیز یک سرسپرده  خامنه ای است که بدون موافقت او گام از گام بر نمی دارد. در ضمن این فرد شیاد و حقه باز نیز همانند دیگر آخوندهای وابسته به رژیم اسلامی در گذشته در قتل هایئی شرکت داشته است.در ضمن آمار کشتار و اعدام ها در دوران حسن روحانی از پیشینیان بیشتر بوده است.

د-هوشنگ امیر احمدی :
فاسدترین فرد ضد ایران و ضد ایرانی که در این سالهای درز باخیانت و هرزگی جاسوس رژیم اسلامی در خارج کشور بود و موجبات  گزارش میهن پرستان را فراهم می کرد. ما از این فرد خائن تر نسبت به هم میهنانمان تا کنون نداشته ایم.

 ما در طول تاریخ جاسوس  دوجانبه و خیانت کار ضد ملی بدتر و فاسدتر از هوشنگ امیر احمدی نداشته ایم.

ما در طول تاریخ جاسوس  دوجانبه و خیانت کار ضد ملی بدتر و فاسدتر از هوشنگ امیر احمدی نداشته ایم.

ذ- بقائی، مشائی-
از مزدوران و وطن فروشانی اند که در زیر چتر احمدی نژاد پرورش و تربیت شده اند. آنان همان خلق و خوی احمدی نژاد در فرسایش و غارت کشور دارند و در اصل مزدوران وابسته به ولایت فقیه اند.

ر-محمد باقر قالیباف-
این ناانسان که گویا خواهر زاده خامنه ای است و جنایت پیشگی و هرزگی را از خالوی خود به ارث برده است کارهای ضد ملی و ضد انسانی بیشماری انجام داده که خلاصه آن از اینقرار است:

۱-کشتار دانشجویان کوی دانشگاه در ۱۸  تیرماه ۱۳۷۸،
۲-دزدی زمین های اطراف تهران
۳-تفکیک جنسیتی و بیرون کردن زنان از شهرداری

از آنچه گذشت:
امروزه کشور ما مانند لاشه  گوسفند و گوشت قربانی میان عده ای آخوند و آخوند زاده و شبه آخوند لاشخور که همگی از یک قماشند و در میان هم با وابستگی فامیلی زاد و ولد شده اند و مانند کرم به دور هم  می لولند، دست به دست می شود  شاید در میان همه این خیانتکاران تا کنون از همه بدتر خامنه ای بوده است.


نکته آخر:

مزدورانی که  در زیر چتر خامنه ای کاندیدای ریاست جمهوری اند همگی از فاسدترین و جانیانی هستند که زیر یوغ و ارده خامنه ای جنایتکار پرورش یافته اند و نوکری و سرسپردگی به او را برنامه و اساسنامه خود می دانند. از جمله آنان، رئیسی، قالیباف از آدمکشان حرفه ای و ضد ملی، دزدان و وطن فروشانی چون احمدی نژاد، و وطن فروشانی چون هوشنگ احمدی نژاد و مانند آن….

 • nezam va taklif haye poshty an

  صفحه نخست » محمد هاشمی رفسنجانی: برادرم به ناطق، ظریف، بنده و جهانگیری توصیه کردند کاندیدا شویم
  http://news.gooya.com/2017/04/-entekhabir.php
  ————————————————————————————————
  توضیح دختر رفسنجانی درباره سفرش به لندن
  http://www.iranpressnews.com/source/205931.htm
  ———————————————————————————————————
  پیش بینی مرگ خامنه ای و فتنه ای ویرانگر
  http://www.iranpressnews.com/source/205836.htm
  ——————————————————————————

  مردم ایران طی ۳۹ سال گشته زیاد شنیده اند که سران این رژیم هر وقت میخواهند اقدام سیاسی مهمی بکنند میگویند اگر تکلیف شود ، چون تکلیف شده بود . دیگر جمله ای که آنها زیاد استفاده میکنند وقتی می خواهند همقطاران و هم کاران سابق خودشان و شرکای جرم و جنایت را از حلقه موقتا خارج و روی نیمکت بنشانند میگویند ، نظام شما را تا کنون تحمل کرده . نظام تصمیم گرفته ، نظام برای شما پرونده دارد ، …

  در فیلم تاریخی هزار دستان که بهترین تصویر گر نظام های حاکم بر ایران در ۳۰۰ سال گذشته است ، فیلم ساز دائم از یک هزار دستان صحبت میکند که همه کاره است ولی در صحنه سیاست نیست . او از نخست وزیر مملکت تا گروه شورشی مارکسیستی و چماق بدستان و روزنامه نگاران و نیروی انتظامی را در چنگ خود دارد و سر بزنگاه ها گوشی را بر میدارد و میگوید آقا برو استعفا بده ( به نخست وزیر ). اگر به خاطر بیاورید زمان خاتمی ، جواد لاریجانی رفت انگلیس و به آنها گفت ناطق خوب آدمی است و چنین و چنان . کار بدی نمیکرد میخواست نظر موافق انگلیس را بگیرد . چون روس و انگلیس ۳۰۰ سال است ایران را نرم افزاری در چنگ خود دارند . روس ها چون مخفی کارند فراماسونری مارکسیست های روسی هم مخفی کار است شما اطلاعات همکاری و هم خوانی آنها را با نظام نمی بینید .اینها کنترل رسانه ها و نویسندگان و روزنامه نگاران را هم در چنگ خود دارند شما اخبار هماهنگی نظام با آنها را باید لابلای اخبار رسمی با مو شکافی پیدا کنید . انگلیس هم دست پایین را دارد و هم درگیر مسائل داخلی ، اروپا ، است کنترل اش را هم پس از مصدق از دست داد . امریکا با نیروی نظامی آمد و شاه را دوباره به تخت نشاند و با شوروی تقسیم منافع کردند اما نرم افزار مارکسیست های روسی بودند و کم کم امریکا را با کمک ارتجا ع سیاه آخوندی که قبلا انگلیسی بود اما بعد ها عناصر روسی در ان نفوذ کردند و با دکتر شریعتی التقاطی جوانان و روشنفکران دینی و سیاست مداران مذهبی هم ارتجاعی شدند و بند مارکسیست اسلامی را وارد ارتجا ع سیاه کردند و کاملا آنرا از چنگ اگلیس به در آوردند . انقلاب ایران در ۵۷ پیروزی کامل روسیه بر انگلیس و امریکا بود و مهر تایید ان با اشغال سفارت امریکا و حذف جریانها ی ملی فریب خورده و لیبرال های مذهبی بی خبر از نقشه از اصلی بر این پایان نامه تاریخی زده شد .

  روحانی هم که خواست بیاید دیدید که جک استرا آمد و ان برنامه ها . حالا عفت و مادر علیای رفسنجانی رفته اند انگلیس تا تاییدیه بگیرند . البته این تاییدیه ها تشریفاتی است چون تایید اصلی از پوتین را اینها قبلا دارند و در تهران توسط باند توده ا ی ( عمویی ، زر افشان ، رئیس دانا ) تکلیف میشود. تا سلطان را نظر نهایی چه باشد و به که افتد .

  این نظارت استصوابی که حالا خانم وکیل حقوق بشری هم دست به دامن ان شده همان تاییدیه نهایی حزب توده به نمایندگی از سوی روسیه است .

  آنکه از صندوق بیرون بیاید نه به خامنه ای مربوط است ، نه به سپاه ، نه به احساس تکلیف این آقازاده یا ان آقازاده ، این ملا یا ان ملا .

  پوتین بود که تصمیم گرفت احمدی نژاد بهتر ازمو سوی و رفسنجانی مهره های کهنه روسیه است . وقتی بازی اتمی هم آمد پوتین تصمیم گرفت روحانی باید بیاید و بازی اتمی بشود ولی بعد از رفع تحریم و خطر جنگ امریکا بازی موشک پرانی جای ان بنشیند و تروریسم سوری ! یعنی به امریکا و اروپا رو دست بزنند که تا اینجا هم زده اند . اما ترامپ چون اره دوسر در گلوی آنها گیر کرد و ان نقشه ها و دخالت ها ی هکری و … راه به جایی نبرد و از قضا انگبین بر صفرا افزود . بنابر این : اینکه میگویند تصمیم نظام است و کسی کاری نمیتواند بکند یعنی تصمیم از روسیه آمده و خامنه ای هم نمی تواند جلوی احمدی نژاد را بگیرد . اگر خاطرتان باشد احمدی نژاد اولین پیام تبریک و اولین مسافرت رسمی را از پوتین دریافت کرد روی خون ندا و مردم دیگر رفت روسیه . مارکسیست های روسی نوکران روسیه نوک حمله را به سوی اوباما کردند که جنبش سبز را به باد داد اما پوتین جنبش سبز را نابود کرد . چون مردم گفتند مرگ بر روسیه و نه غزه و نه لبنان .

  اینکه حالا محمد هاشمی میگوید تکلیف شده یعنی باید بیاید و احتمالا هم قربانی میشود به پای یک احمدی نژاد دیگری که عمویی و زر افشان و رئیس دانا میدانند .

  این همه که مارکسیست ها برای شرکت مردم در این خیمه شب بازی روسی داد و هوار میکنند و ان دلقک میر احمدی را فرستاده اند از امریکا بازار گرمی میکند نشان از ان دارد که این بازی و مشارکت فریب خوردگان برای روسیه حتا بیش از خامنه ای و سپاه اهمیت دارد . به همین دلیل میبینید که خامنه ای و سپاه انقدر تبلیغ نمیکنند مردم بیایید که فرخ نگه دار و بهزاد کریمی و سهیمی و بهروز خلیق و …. خشتک روسی شان را جر میدهند

  و اما راه حل

  مردم نباید اصلا شرکت کنند

  شاهزاده و رجویست ها و یا هر گروه و فرقه و یا حتا یک چهره ناشناس باید برود از ترامپ تقاضای کمک نظامی کند و همان گونه که چلبی و کرزای که هیچ قدرت هم نبودند و سابقه سیاسی هم نداشتند توانستند قدرت را در افغانستان و عراق به دست بگیرند ، اینها هم قدرت را به زور بازوی امریکا از چنگال نظامی امنیتی تا دندان مسلح ملاهای روسی به در آورند پیش از آنکه خیلی دیر بشود .

  وگر نه با انتخابات و رفراندوم و تظاهرات از روس ها چیزی را نمی شود پس گرفت . دیدید که اردوغان ۵۱ درصد رای دارد و از ج ا هم بسیار دموکراتیک تر و انتخاباتش آزاد تر است اما اینها نتیجه را قبول ندارند . اما اسد مادر جنده که حالا معلوم شد زنش انگلیسی است این همه جنایت میکند و در هیچ رفراندومی هم که تحت نظارت سازمانهای بین المللی باشد شرکت نمیکند و رای مردم را هم ندارد اما اینها میگویند در مورد سوریه باید مردم سوریه تصمیم بگیرند ! خوب مادر جنده تو چرا در ترکیه دخالت میکنی ؟

  مردم ترکیه تصمیم گرفتند !!!! اینکه ۴۸ در صد مخالف باشند هم کشک است در دموکراسی . چون محمد مرسی ۵۶ درصد داشت گفتید کشک است ، ترامپ ۵۱ درصد داشت در مقابل ۴۹ درصد کلینتن . اکثر کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه عملا بین ۲۸ تا ۳۸ درصد دارند و بقیه کشک هستند