انکار تاریخ و هویت ایرانی بدست رژیم و آخوند ۳

هوشیار و بهوش باید بود!

وارونه جلوه دادن تاریخ بدست آخوند چندان عجیب نیست. جنایات و کشتارهای صدر اسلام را توجیه و ماله کشی کردن  هم از کارهای آخوندهاست ، اما در این گفتار به تاریخ زدایی و مبارزه رژیم ایران ستیز ولایت فقیه با آنچه مایه هویت ماست و آنچه فرهنگ و هنر ایران است ، می پردازیم. چرا بسیاری کشورها بدنبال هویت سازی و تاریخ سازی برای خود هستند ولی در ایران ، قضیه بر عکس است و آخوند سعی دارد آنچه از تاریخ هویت ایرانی که جهان آنرا پذیرفته است ، انکار نماید.

از این غم انگیزتر و جانگداز تر، این است که گروهی از هموطنان  چپ گرا و یا تجزیه طلب ما نیز در دام تاریخ زدایی رژیم ایران ستیز اسلامی افتاده اند!

در این گفتار سعی داریم از هموندان بخواهیم و آگاهشان بسازیم که : دانستن تاریخ و عبرت گرفتن از آن برای هویت ، فرهنگ و آینده ایران چیزی است بسیار مهم. اگر به هر بهانه ای و با هر تصور و تفکری گمان می فرمایید که بی اعتنایی و یا پاک کردن تاریخ ایران، می توان راهی را از آینده ما بگشاید در گزاف و بیراهه هستیم.

گسست فرهنگی چیست ؟

بزرگترین هدف رژیم اسلامی ایجاد یک فرهنگ جعلی و ایجاد گسست فرهنگی میان نسلهاست.  فرهنگی که باید از نسلی به نسل دیگر انتقال بیابد ، فرهنگی که شامل هنر ، تاریخ و آداب و رسوم ایرانیست  ، مورد دشمنی رژیم ولایت فقیه می باشد. رژیم ولایت فقیه یک هویت جعلی اسلامی را برای ایران تدارک دیده است تا با گسسته شدن نسلهای آینده از گذشتگان ، هویت ایرانی را نابود سازد و به هویت جعلی اسلامی-عربی تبدیل نماید. نمونه این گسست فرهنگی بارها در جهان اتفاق افتاده است.

بعنوان نمونه با تلاش سلاجقه روم و عثمانیها ، مردم شبه جزیره آناتولی که فرهنگی رومی-ایرانی داشتند ،از نسلهای گذشته گسست یافتند و فرهنگ و هویتی تازه بنام ترکیه ای متولد شد. همچنین اعراب با زور شمشیر فرهنگ و تمدن مصر ، سوریه و بسیاری کشورهای دیگر را تغییر دادند و یک گسست فرهنگ میان نسلهای پیش از اسلام و پس از آن روی داد.

البته گسست فرهنگ می تواند جزئی و اندک هم باشد. زوال موسیقی ایرانی ، زوال زبان پهلوی در دو سده سکوت اشغال ایران ، نمونه هایی هستند از گسست فرهنگی که البته جزئی تر از زیر و رو شدن فرهنگ مصر و سوریه بوده است. ایرانیان تا به امروز در برابر حملات مهاجمان چندان موفق نبوده اند ولی توانسته اند فرهنگ و تمدن خود را حفظ نمایند، بلکه آن مهاجمان را به فرهنگ ایران علاقه مند نموده و هویت مهاجمان را تغییر داده اند. نمونه های چون مغولان ، خلفای عرب ، ترکان آسیای میانه و حتی روسها می توان یافت که فرهنگ ایرانی را پس از حمله به ایران ، با خود به کشورهایشان برده اند!

امروزه حتی در مغولستان نوروز جشن گرفته می شود ، بخصوص در مناطق غربی مغولستان.

امروزه حتی در مغولستان نوروز جشن گرفته می شود ، بخصوص در مناطق غربی مغولستان. دشمنان گذشته ایران ، امروز نوروز را جشن می گیرند ولی آخوند از نوروز و فرهنگ ایران بیزار است….

امروزه حتی در مغولستان نوروز جشن گرفته می شود ، بخصوص در مناطق غربی مغولستان. قسمت عمده و بلکه همه موسیقی اعراب از دستگاهها و  سازهای ایرانی – رومی است. حتی معروف است که اسکندر پس از تسخیر ایران بشدت شیفته ایرانیان شد و خود را یک ایرانی وانمود می کرد بطوری که دوستانش از وی آزرده شدند.

اینها نمونه هایی بود برای آنکه به ارزش فرهنگ ایرانی که با سده ها دشواری جنگ و سختگیری مذهب بدست ما رسیده است پی برده و آنرا پاس بداریم.

یکی از بزرگترین مزایای کتاب این بوده است که جلوی گسست فرهنگی را بگیرد. اینکه اعراب بیشتر کتابهای علمی دانشگاههای ایرانی را آتش زدند بسیار هوشمندانه بوده است. اعراب این کار را کردند تا گسست فرهنگی ایجاد نمایند و اگرچه موفق به تغییر هویت ایرانی به عرب نشدند، اما علم ، فرهنگ و بطور خلاصه تمدن ایران بشدت از حمله اعراب آسیب بسیار دیده است.

خوند شارلاتان از اسلام و فرهنگ عرب نان می خورد. اگر مردم ایران در سال 57 فریب آخوند را خوردند بخاطر سالها سرمایه گذاری تاریک مغزانی چون شریعتی و جلال آل احمد بود. اگر مردم ایران بجای روضه خوانی ، مثلا شاهنامه خوانی کنند و بجای عزاداری به رقص و جشن بپردازند، طبیعتاً دکان آخوند تخته خواهد شد. از این روست که هر نکته از هویت ایران بدون اسلام را حذف می نمایند. از این روست که شادی مردم و جشنهای ملی و میهنی را سانسور می کنند.

آخوند شارلاتان از اسلام و فرهنگ عرب نان می خورد. اگر مردم ایران در سال ۵۷ فریب آخوند را خوردند بخاطر سالها سرمایه گذاری تاریک مغزانی چون شریعتی و جلال آل احمد بود. اگر مردم ایران بجای روضه خوانی ، مثلا شاهنامه خوانی کنند و بجای عزاداری به رقص و جشن بپردازند، طبیعتاً دکان آخوند تخته خواهد شد. از این روست که هر نکته از هویت ایران بدون اسلام را حذف می نمایند. از این روست که شادی مردم و جشنهای ملی و میهنی را سانسور می کنند.

مکر آخوند در ایجاد گسست فرهنگی و انکار فرهنگ و تمدن ایرانی

آخوند شارلاتان از اسلام و فرهنگ عرب نان می خورد. اگر مردم ایران در سال ۵۷ فریب آخوند را خوردند بخاطر سالها سرمایه گذاری تاریک مغزانی چون شریعتی و جلال آل احمد بود. اگر مردم ایران بجای روضه خوانی ، مثلا شاهنامه خوانی کنند و بجای عزاداری به رقص و جشن بپردازند، طبیعتاً دکان آخوند تخته خواهد شد. از این روست که هر نکته از هویت ایران بدون اسلام را حذف می نمایند. از این روست که شادی مردم و جشنهای ملی و میهنی را سانسور می کنند.

بجای داستانهای زیبای ایرانی ، بجای تاریخ زیبای ایرانی بما تاریخ امامان عرب و فرهنگ عزاداری و بر سر کوبی را دادند؛ چرا؟ چون نان آخوند و رژیم اسلامی در این جعل تاریخ و جعل فرهنگ است.

چند نفر از شما ملکه ترا موزا را می شناسید و از چه سلسله ای هست؟ چند نفر از شما دوستان ، مانی ، مزدک ، بزرگمهر و یا حتی مهرداد دوم را می شناسید؟ اینها افرادی بزرگ هستند که در تاریخ و سرنوشت ایران جایگاه ویژه ای دارند ولی بسیاری از ما شاید نام آنها را هم نشنیده باشیم.

چند نفر از شما ملکه ترا موزا را می شناسید و از چه سلسله ای هست؟ چند نفر از شما دوستان ، مانی ، مزدک ، بزرگمهر و یا حتی مهرداد دوم را می شناسید؟ اینها افرادی بزرگ هستند که در تاریخ و سرنوشت ایران جایگاه ویژه ای دارند ولی بسیاری از ما شاید نام آنها را هم نشنیده باشیم.

چند نمونه برای آشکار شدن به دوستان گرامی : چند نفر از شما ملکه ترا موزا را می شناسید و از چه سلسله ای هست؟ چند نفر از شما دوستان ، مانی ، مزدک ، بزرگمهر و یا حتی مهرداد دوم را می شناسید؟ اینها افرادی بزرگ هستند که در تاریخ و سرنوشت ایران جایگاه ویژه ای دارند ولی بسیاری از ما شاید نام آنها را هم نشنیده باشیم. چند نفر از شما دوستان می دانید که شاپور دوم ساسانی پیش از اینکه بدنیا بیاید و پیش از اینکه پسر و یا دختر بودنش مشخص باشد در درون شکم مادرش به شاهی رسید؟! شاپور دوم همان کسی است که اعراب مهاجم و دزد حجاز را که به مناطق عربی تحت حمایت ایران حمله می کردند به زنجیر کشید و یمن و عمان را نیز به  ایران افزود.

حتی دراکولا برای مردم رومانی مایه افتخار است. تا اینجایش را همه پذیرفته ایم. تا می رسیم به کوروش و بابک و شاه اسماعیل و رضاشاه جماعت ایران ستیز انواع فحاشی را نثار ما می کنند. انگار که این افراد زنده هستند و ما آنها را بعنوان کاندید ریاست جمهوری پسندیده ایم!

حتی دراکولا برای مردم رومانی مایه افتخار است. تا اینجایش را همه پذیرفته ایم. تا می رسیم به کوروش و بابک و شاه اسماعیل و رضاشاه جماعت ایران ستیز انواع فحاشی را نثار ما می کنند. انگار که این افراد زنده هستند و ما آنها را بعنوان کاندید ریاست جمهوری پسندیده ایم!

فریب  رویای جهان وطنی را نخوریم

شعارهای جهان وطنی زیباست ، انسانیت برتر از هر چیز است. اما این چه ربطی به انکار هویت و تاریخ ما دارد؟ آیا چون همه ما انسانیم باید شناسنامه مان را آتش بزنیم و نامی برای خود و خانواده  بر نگزینیم؟ همه کشورها بدنبال هویت و تاریخشان هستند. کشورهای اسکاندیناوی به وایکینگهای خونخوار افتخار می کنند، مغولستان هم  به چنگیز افتخار می کند. اعراب هم به محمد افتخار می کند. این افتخار به جنایتکاران و خونخواران برای ما عجیب نیست. اینها تاریخ و هویت آنهاست. حتی دراکولا برای مردم  رومانی  مایه افتخار است. تا اینجایش را همه پذیرفته ایم. تا می رسیم به کوروش و بابک و شاه اسماعیل و رضاشاه جماعت ایران ستیز انواع فحاشی را نثار ما می کنند. انگار که این افراد زنده هستند و ما آنها را بعنوان کاندید ریاست جمهوری پسندیده ایم! گرامیان! این افراد مرده اند و تبدیل به تاریخ شده اند. به هویت و تاریخ ایران به دیده شوق و عبرت آموز بنگریم ، نه به دیده فحاشی و انکار . اگر که تاریخ خود و فرهنگ خود را انکار کنیم به همان گسست فرهنگ می رسیم. چیزی که هدف آخوند و رژیم ولایت فقیه است.

 • khiant karan va azadeh ha

  تظاهرات سکوت به احترام کشته شدگان در ناآرامی‌های ونزوئلا
  http://www.bbc.com/persian/world-39682257
  ————————————————————————————-
  نگاه به مسائل ایران از چهار پنجره: اسراییل‌ستیزی، احیای امپراتوری، حقوق بشر، و امریکاستیزی
  http://taghato.net/article/30977
  ————————————————————————————————-
  ایران د ر طول تاریخ مورد حمله اقوام وحشی و جنایت کار و امپریالیست قرار گرفته ، از رم و آتن تا قوم چنگیز و تیمور و پرتقالی ها و انگلیسی ها و حتا محمود افغان و حکومت عثمانی . تا حمله روس و اعراب.
  این دوتای آخری ، یکی برای ما دین آورد و توده ها را هدف قرار داد ، دیگری ایدیولوژی دین گونه ای آورد که روشنفکران و جوانان و نویسندگان و نخبگان ما را هدف قرار داد و مسموم کرد .
  دو حمله و دو گروه آخری مستثنی هستند چون یکی دین اسلام را با فرهنگ عربی -اسلامی ان در میان مردم ما به جا گذاشت که تاثیر ان هنوز ادامه دارد . دوم حمله روس های امپریالیست و متجاوز بود که اول با تزار ها آمد بدون ایدیولوژی و سرزمین های ما را اشغال کرد و ما به جای طلب آنها دنبال طلب صوری عربها از اسرائیل خود را جر میدهیم. اما بعد ها که به فرهنگ مارکسیستی روسی آلوده آمد , ماند و هنوز اثار بردگی فرهنگی و ایدو لوژیکی ان باقی است و حتا ان اسلام عربی را هم تحت تا ثیر قرار داده و بسیار خطر ناک تر از حمله چنگیز و تیمور و بقیه است . چو ن میکروبی دوگانه به فرهنگ جامعه ما تزریق کرده که یکی توده عوام را افیون میکند و ابزار دست دیکتاتوری و فساد و وابستگی به کشور بیگانه دشمن و غارتگر میشود ( مارکسیست اسلامی ) و دیگری نخبگان و اندیشمندان را مسموم میکند و به بردگی خود آگاهانه ایدیولوژیک در خدمت دشمن غارتگر شمالی که برای ما هیچ باقی گذاشته ( ا ز خزر و نفت و گا زشمال تا امروز که ما را گوشت دم توپ خود کرده در بازی با امریکا و غرب . ج ا پاسبان یک مردک جنایت کار بی شرف بچه کش گردیده که خودش توان حفاظت از رژیم مفلوک و جنایت کار به ارث برده از پدر جنایت کارش را ندارد . از بس مخالف دارد . مثل این مادرو در ونزوئلا که مارکسیست های روسی میترسند اخبار ان را بدهند . ) ایرانیان باید به این حقیقت از این زاویه بنگرند که اگر انگلیس آمد و نفت را برد اما چاه های نفت را باقی گذاشت و ما میتوانیم آنرا بفروشیم و دولت های بعدی اگر ملی باشند میتوانند از ان برای بهروزی مردم و نه خرج نگهداری از اسد جنایت کار و حمایت از تروریست های لبنان و موشک بازی و اتم بازی روس ها . اما روس ها نه تنها سرزمینهای ما را اشغال کردند ، خزر را با همه محتویاتش دزدیدند ، بلکه فرهنگ مارکسیسم روسی را در کشور ما نزد روشنفکران و روزنامه نگاران و فعالین سیاسی نهادینه کردند و شکل اسلامی آنرا هم کیانوری و طبری به کمک شریعتی ، طالقانی ، پیمان ، موسوی ، خوئینی ها ، خط امام ، شریعتمداری ، … به مغز اسلا می ها و آخوند ها و آخوند زاده ها چپاندند. به این میگویند

  مهار دوگانه .
  مرد بزرگی مثل جلال ال احمد که خودش از آلودگان به سیاست مارکسیستی روسی و یک توده ای بود اما حسابش جدا است زیرا او برخلاف بقیه توده ایها با وجدان بشری دریافت که مارکسیسم روسی و حزب خائن توده فرهنگی خیانت کار در خون و مغز و روح روشنفکران ما فرو میکنند . او ابتدا کوشید در برابر این تهاجم فرهنگ زدایانه روس ها بایستد اما موفق نشد . بعد ها سعی کرد ایرانیها را به سنت و فرهنگ خود فرا خواند اما چون اسلام عربی قبلا ان فرهنگ را زدوده بود او نیز راه به جایی نبرد . اما خدمتی که او به مردم ایران کرد و حزب خائن توده و برنامه های روسیه در ایران را لو داد هرگز نباید از تاریخ ما حذف شود . توده ایها و دست های آشکار و پنهان ان در رسانه به این مرد بزرگ حمله میکنند و خائنینی مثل کیانوری ، اسکندریان ، طبری ، پیشه وری ، … را بزرگ میکنند .

  شریعتی اما راه دیگر رفت او مارکسیسم را با اسلام در هم آمیخت و یک پوشش امنیتی برای جاسوسان شوروی فراهم کرد تا لابلای آخوندها و مذهبی نفوذ کنند تا از نهضت آزادی مجاهدین خلق و از مجاهدین خلق پیکار بزایند که سر خط کشتار دگر اندیشان و حذف استالینیستی رفقا و همرزمان را این جنایت کاران ( تقی شهرام و شرکا ) وارد فرهنگ مبارزاتی و سیاست در کشور ما کردند . شریعتی بود که زمینه ساز شد که امروز هزاران آخوند بدون اینکه بدانند و متوجه باشند از راست و چپ آلت دست روس های متجاوز گردیده اند و اصلا روسیه را نمی بینند در حالیکه هر روز دم از نفوذ جاسوسان و دشمنان میزنند . خنده دار اینکه یک نماینده مجلس روسی از خواب بیدار شده و گفته روسیه می خواهد در انتخابات ! ج ا دخالت کند چون نماینده روس ها با ریسی ملاقات کرده !!!

  آقا کشور تحت اشغال روس ها و رهبریت نظام منتظر دستورات پوتین است . نیروهای روس در سری ترین پایگاه های کشور حضور دارند و لاورف و معاون او به جای وزیر خارجه صحبت میکنند و عوض شورای امنیت ملی تصمیم میگیرند ج ا برود عضو پیمان امنیتی شانگ های ! بدون تصمیم مردم و نمایندگان آنها ! آنوقت همین ها ج ا را دشمن ترکیه و پاکستان میکنند تا به خیل اعراب دشمن ترک و پاکستانی را هم بیفزایند .

  اقلا اردوغان هر کاری میکند به رای مردم و رفراندوم میگذارد کاری که ج ا جرات ندارد حتا به مردم واگذارد که تشخیص دهند احمدی نژاد که روزی نه چندان دور عشق رهبر بود را دوباره انتخاب نکنند ! انهم بعد از آنهمه نباید نباید ها !!!

 • hemaghat ra darmani nist

  تکرار تاریخ ️امیرکبیر؟ “کار به جایی کشیده شده که از امپراتوری روس برای امام جمعه تهران هدیه می‌فرستند”
  http://news.gooya.com/2017/04/post-3097.php
  ——————————————————————————————————
  http://fararu.com/fa/news/313510/
  در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی
  نامزدهای انتخابات نگاهشان به بیرون از مرزها نباشد
  —————————————————————————————————
  یک سؤال: چرا ایران اینقدر خطرناک است؟
  https://www.radiozamaneh.com/337158
  ————————————————————————————————
  http://ir.voanews.com/a/holocast/3825513.html
  دیوید مناشری: ایران تنها کشوری است که هولوکاست را انکار می‌کند
  ——————————————————————————————
  http://www.iranpressnews.com/source/206095.htm
  حمله سایبری؛ باز هم رد پای روسیه
  کمپین انتخاباتی امانوئل ماکرون، برنده پیشتاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مورد هدف حمله سایبری ادعایی از سوی گروه مرتبط با برخی از کارشناسان آژانس اطلاعات ارتش روسیه قرار گرفته است.
  —————————————————————————————————
  نگاه به مسائل ایران از چهار پنجره: اسراییل‌ستیزی، احیای امپراتوری، حقوق بشر، و امریکاستیزی
  http://taghato.net/article/30977
  ——————————————————————————————
  تقسیم کیک آغاز شده است
  شام آخر امریکا و روسیه در سوریه
  http://www.irdiplomacy.ir/fa/
  ———————————————————————————————-

  در همین ج ا چندین سال پیش همین سریال امیر کبیر را ساختند و اجرا کردند . نسخه اسلامی امیر کبیری که ان مرد بزرگ علی حاتمی به نام سلطان صاحب قران در زمان شاه ساخت . حتا در این نسخه اسلامی فقاهتی ، هیچ کس باور نمیکرد که رهبر و رییس جمهور و مجلس و سپاه و نیروهای امنیتی و آخوندها و بسیجی و شریعتمداری و هفت خط های امامی و اصلاح طلبان فاسد و اصول گرایان تبه کار و ملی مضحکی های گوسفند همراه با حزب توده و فدایی و کمونیست کارگری و راه کارگر کشور ایران را جیره خوار روسیه کنند و تا جایی پیش بروند که فرقه انگلیسی موتلفه کادو تولد بفرستد به پفک نمکی !

  کار به جایی برسد که همه کاندیداها بایستی از پوتین اجازه بگیرند برای شرکت در خیمه شب بازی تدارکاتچی . کجایی امیر کبیر که ببینی که خائنین سیه روی سبیل سرخ عبا بر دوش و کروات بر گردن , یک مردک الدنگ معامله گر مزدور روس , را به نام تو میخوانند .

  کجایی ببینی که آخوندی که مدعی رهبری و سلطنت فقاهتی است خودش مملکت را فروخته به خرج ملت ایران به روسیه و میگوید تدارکات چی ها حق ندارند نگاه به خارج داشته باشند . تو آنوقت از امام جمعه حرام خوار روسی مینالیدی ؟

  کجایی ببینی همه مارکسیست ها که دائم به امریکا و اسرائیل و ترکیه و کره جنوبی حمله میکنند و ستایش میکنند سبیلو های روسی و ونزوئلایی و کوبایی و ویتنامی ( اینها خدادای سبیل ندارند ) و سبیل تراشیده های پوتینیستی ک گ ب ، پفک نمکی موشک باز ( خدادای بدون سبیل کره شمالی ) را ، چه گونه مثل ان رهبری که رطب خورده و منع رطب میکند , با خانم بچه ها دست جمعی رفته اند همین آمریکای جنایت کار امپریالیست ! و هلند فاشیست اولترا راسیست ! و آلمان استثمارگر ! و سوئد فمینیست چادر به سر مصلحتی ! و فرانسه نژاد پرستان چماق به دست ! کنگر خورده اند و لنگر انداخته و به مردم ما میگویند لیبرال دموکراسی در بحران است !!!! ضد بشر است !!! به مهاجر رحم نمیکند !!!! آدمکش و تروریست پرور است !!! علیه اعراب و اکراد است !!!! خلاصه نیایید به اینجا که از مزایای ما کم میشود .

  حتا یک فدایی یا یک توده ای در کوبا و روسیه و کره شمالی نیست !!!!

  و اما چرا ایران ( تو بخوان مارکسیست های روسی و رژیم دست ساز فقاهتی – بعثی – اسلا می – روسی آنها ) خطر ناک است ؟

  سوالی که یک قفقازی عضو ک گ ب رفته در هلند سردبیر وب سایت رادیو زمانه شده و از آنجا ریق روسی تزریق میکند به مخ های مذهبی ها و مارکسیست ها . این سوال را از زبان یک زن دانشگاهی ( نه یک سیاستمدار ) میپرسد که معلوم نیست چرا رفته ج ا ؟ به عنوان توریست ؟ ستمی که به زنهای ایرانی میرود را ندیده گرفته ! حتما روسری هم سرش کرده و …..هرگز از دوتابعیتی های زندانی، دراویش و سنی های ستم دیده ایرانی ، دگر کیشان و دگر اندیشان و دگر باشان سراغی نگرفته و بعد هم یک نسخه روسی دادن دستش به عربستان حمله کنه و امریکا .
  چرا زمان شاه ایران برای امریکا و غرب خطرناک نبود ؟ ساده سازی های کودکانه روسی برای احمق ها یی فقط خوب است که یا مارکسیست هستند یا آخوند یا مارکسیست اسلامی .
  و یک حقیقت ساده را فراموش کرده که دولت عربستان مثل رهبر ج ا به امریکا و اسرائیل و غرب فحاشی نمیکند ، ارتش و نظامیان عربستان برای امریکا و اسرائیل عربده نمیکشند مقامات کشوری و روزنامه نگاران آنها و متفکران آنها هلو کاست را انکار نمیکنند. یواشکی دنبال بمب اتمی نیستند . اگر یک فردی از عربستان برود امریکا جنایت کند سازمان امنیت عربستان با آنها همکا ری میکند تا انفرد را دستگیر کند . نیروی هوایی عربستان هم سو با امریکا و منافع ان عمل میکند . از یک جنایت کار دست نشانده روسیه که بچه ها را شیمیایی میکند علیه استراتژی امریکا و غرب در منطقه دفاع نمیکنند . یواشکی با القاعده و طالبان و داعش به همراه روسیه همکاری نمیکنند . دنبال بهم ریختن امنیت خلیج فارس به نفع روسیه از طریق تشکیل سازمانهای تروریستی نیستند .
  اگر ج ا طرف اشتباه ایستاده تقصیر اسرائیل و عربستان و امریکا و ترکیه چیست ؟
  جواب ان در همین تیتر های خبری که آورده ام نهفته است .

  مشتی مزدور روسیه مملکت ما را خطرناک کرده ند برای خاطر پوتین !

  و این دیپلماسی ایرانی که احمق ترین بچه آخوندهای روسی در ان جمعند و اصلا نمیفهمند که سیاست بین المللی یعنی چه بدون پرداختن به ریشه مسائل هر روز یک ساز میزند . یکروز خایه های پوتین را میمالند ، روز دیگر از زبان یک عرب مزدور روسیه از ولخرجی اموال ایرانیان و ریختن ان به جیب این اقلیت تروریست عرب دم روباه شاهد میاورند ( سرکیسیان ! ) و حالا که روسیه تف انداخته در کون اینها ان لعنتی هم رفت دنبال پاکستان !!!

  میفرماید امریکا و روسیه کیک سوریه را دارند تقسیم میکنند

  فرض کنیم چنین باشد . آیا نباید همه شما ها را که به خاطر روسیه مملکت ما را به این وادی خطرناک کشاندید و همه مسلمانان و جهانیان را دشمن ما کردید و میلیاردها دلار آتش زدید ، دسته جمعی در یک دادگاه نظامی صحرایی محاکمه و اعدام کنند ؟

 • فرید

  جناب باران بهاری گرامی! بسیار زیبنده است که تاریخ ایران را خوب و صحیح مطالعه کرده و از آنان که به ملت ایران و میهنمان خدمت کرده به نیکی یاد کرده و جنایتکاران تاریخ را همینطور . لذا گذاردن نام کورش و رضا شاه در کنار جنایتکاران تاریخ ایران مانند شاه اسماعیل صفوی کم لطفی به آنانی ست که خدمت گذار مردم بوده و خوش نشانی اسماعیل صفوی که در اصالت نیز حتی ایرانی نبود و هم او بود که با قتل عام و سلاخی و… مردم را واداشت که شیعه اسلامی شوند. او کمتر از مغولها نکشت. نصبش به ترکان غُز و عثمانی میخورد و متاسفانه در قحطی رجال ایرانی با کشتار ایرانیان به شاهی رسید.
  دوست گرامی برای آگاهی مردم و فرهنگ سازی و شناساندن هویت ایرانی بایست تمامی حقایق را گفت و از انتقاد و نقد عادلانه ابایی نکرد. سخن بسیار است ، به امید روزی که میهن از ظلم آخوند و اسلام رها شده و ملت ایران را که تشنه هویت واقعی خود هست یاری رساند.
  پیروز باشید !