نامگذاری میدانی در تهران بنام کسی که سینمای ایران را فاحشه خانه نامید ۲

فرج الله سلحشور که بود؟

فرج الله سلحشور ، نا هنرمندی بود که بعنوان نابازیگر در اوایل انقلاب در فیلم توبه نصوح به کارگردانی محسن مخملباف به سینمای سفارشی و آخوندی وارد گشت. او خود در یک مصاحبه اعتراف و افتخار می کند که سینما ها را پیش از انقلاب آتش می زده است و هدفش پاک نمودن سینما بوده است! اینگونه شیاطین و داعش در رژیم خونخوار اسلامی کم نیستند، چه در قامت نا هنرمند مانند این ملعون و چه نا فیلسوف مانند عبدالکریم دباغ (سروش) و چه نا استاد مانند زیباکلام!

فرج الله سلحشور خود را هنرمند نمی دانست و قصدش از ورود به سینما را پاک کردن آن و معرفی پیام راستین اسلام به جهان عنوان می نمود. اسلامی که البته امروز نیازی به سلحشور ندارد و برادران سپاه قدس و داعش بخوبی آن را به جهانیان معرفی نمودند.

او با نزدیکی به مقامات سیاسی و مذهبی توانست از رانت بودجه تلویزیون استفاده نمایند و در حالیکه برای افرادی مانند علی حاتمی و بهرام بیضایی جایی در بودجه ها نبود، توانست براحتی میلیونها دلار را برای ساخت مردان آنجلس و یوسف پیامبر هزینه نماید. هزینه کارهای مذهبی سلحشور از بیت المال یعنی جیب من و شما بود. خوشبختانه سرطان به این انسان کج خلق ، عبوس و آدم فروش امان نداد و دست او از جیب ملت برای ریخت و پاش بیشتر برای ساخت سریالهای مذهبی کوتاه شد.

جلسه اعضای شورای شهر تهران همواره با حاشیه همراه بوده است. آخرین حاشیه آن سیلی عباس جدیدی به علیرضا دبیر بود که دبیر هم محکمتر پاسخ داد و زیر چشم عباس جدیدی دچار خونریزی شد و تا امروز آثارش کاملا پیداست!

جلسه اعضای شورای شهر تهران همواره با حاشیه همراه بوده است. آخرین حاشیه آن سیلی عباس جدیدی به علیرضا دبیر بود که دبیر هم محکمتر پاسخ داد و زیر چشم عباس جدیدی دچار خونریزی شد و تا امروز آثارش کاملا پیداست!

شورای شهر تهران!

جلسه اعضای شورای شهر تهران همواره با حاشیه همراه بوده است. آخرین حاشیه آن سیلی عباس جدیدی به علیرضا دبیر بود که دبیر هم محکمتر پاسخ داد و زیر چشم عباس جدیدی دچار خونریزی شد و تا امروز آثارش کاملا پیداست!

در جلسه اخیر تغییر نام ایستگاه میدان مولوی به میدان «محمدیه» تصویب شد. کاری احمقانه! مولوی شاعر بزرگ پارسی را از نام انداختند و نام محمدیه را گذاشتند. نامی که بیشتر انسان را بیاد عراق و عربستان می اندازد!

از دیگر کارهای شورای شهر تهران در جلسه گذشته نامگذاری میدانی در تهران بنام فرج الله سلحشور است. کسی که سینما را فاحشه خانه نامید و افتخار کرده بود که در دوران پهلوی سینما آتش می زده است!

فرج الله سلحشور خود را هنرمند نمی دانست و قصدش از ورود به سینما را پاک کردن آن و معرفی پیام راستین اسلام به جهان عنوان می نمود. اسلامی که البته امروز نیازی به سلحشور ندارد و برادران سپاه قدس و داعش بخوبی آن را به جهانیان معرفی نمودند.

فرج الله سلحشور خود را هنرمند نمی دانست و قصدش از ورود به سینما را پاک کردن آن و معرفی پیام راستین اسلام به جهان عنوان می نمود. اسلامی که البته امروز نیازی به سلحشور ندارد و برادران سپاه قدس و داعش بخوبی آن را به جهانیان معرفی نمودند.

ردّپای خامنه ای در شورای شهر!

چندان دور ار انتظار نیست اگر این تغییر نامهای احمقانه و ضد ایرانی را از آخور رهبر معظم ببینیم. شکی نیست که نظر ملوکانه خلیفه ایران بوده است که نام ایستگاه مولوی بنام جعلی محمدیه تغییر نماید و نام میدانی را به اسم سینماگر مورد لطف خامنه ای یعنی فرج الله سلحشور نامگذاری نمایند.

خامنه ای تمامی تلاش خود را برای عربیزه کردن ایران بکار برده است و با بی شرمی مثال زدنی مقابل هنرمندان ایستاده است. نامگذاری میدانی بنام سلحشور یک خیانت و دهن کجی به ملت ایران است. انسانی که با بی شرمی به ایران و ایرانیان کوچکترین بهایی نمی داد و در هپروت خود روایات و افسانه های اعراب را با بودجه ملت به فیلمهای بی محتوا و پر زرق و برق سفارشی بدل ساخت. او حتی وصیت نمود که در قطعه هنرمندان دفن نشود و ستیزه اش را با جامعه هنری ایران حتی دم مرگ نشان داده است. حامنه ای البته باید هم به چنین تفکر بیماری بها دهد و درخواست نماید که میدانی را ینام این سوسک بنامند! خامنه ای خود از اعضای تروریست موئتلفه و از شاگردان جانی بزرگ ، نواب صفوی است. نواب صفوی خائن هم نامش در تهران جایگاه یافته است و یک بزرگراه بنام این ایران ستیز نامگذاری شده است.

از دیگر کارهای شورای شهر تهران در جلسه گذشته نامگذاری میدانی در تهران بنام فرج الله سلحشور است. کسی که سینما را فاحشه خانه نامید و افتخار کرده بود که در دوران پهلوی سینما آتش می زده است!

از دیگر کارهای شورای شهر تهران در جلسه گذشته نامگذاری میدانی در تهران بنام فرج الله سلحشور است. کسی که سینما را فاحشه خانه نامید و افتخار کرده بود که در دوران پهلوی سینما آتش می زده است!

بزرگان تاریخ و معاصر ما در گور می لرزند

بزرگان زیادی به ایران خدمت کرده اند. بابکها، مرداویچ ها و یعقوب لیث ها ، در تاریخ ایران چه خون دلها که برای حفظ نام ایران نخورند و جانشان را برای آن فدا نموده اند. در تاریخ معاصر ما هم بسیارند انسانهای بزرگ که برای ایران فداکاری نمدند. بسیارند هنرمندانی که به فرهنگ ایران خدمت نموده اند.

این بزرگان باید در گور بلرزند زمانی که نام مولوی از ایستگاه مترو برداشته شود و نام فرج الله سلحشور خائن را بر میدانی بگذارند! براستی ما ایرانیان را چه شده است که نام ایستگاه مولوی را گذاشته اند : «محمدیه» ؟ مگر تهران عراق و عربستان است؟

اگر امثال یعقوب لیث و مرداویچ و فردوسی و رودکی نبودند ، امروز زبان ایران عربی بود و به ایران می گفتند : عراق عجم. همانطور که خلفا ایران را بدین نام جعلی نامیده بودند. هرچند که نام عراق خود برگرفته از واژه پارسی ارگ است ولی جای افتخار دارد که دلیرانی چون یعقوب لیث، بابک و مرداویچ بر خلیفه عرب تازیدند و ایران را به ایرانیان بازگرداندند. جای افتخار دارد که فردوسی ، رودکی و دقیقی با خون دل زبان فارسی را دوباره به نوشتار و کتابها بازگرداندند. در برابر این بزرگان هستند خائنانی چون افشن و سلمان فارسی.  هستند خائنانی چون فرج الله سلحشور و خامنه ای. ملت ایران باید تا جان در بدن دارند ، تا توان در دستها دارند این نامهای جعلی را از معابر پاک نمایند و تسلیم خیانت پیشگی آخوند به فرهنگ و زبان ایران نشوند. پاینده باد ایران زمین. سرنگون باد جمهوری عربی ایران.