یورش ددمنشانه خامنه ای و مزدورانش به انتخابات ملت ایران ۰

پیش گفتار:

هشتاد میلیون ملت آزاده ایران انتظار داشت که بتواند هرچند کاندیدای نمایندگی خود را با احتساب نیمی از زنان و نیم دیگر مردان از اقشار و اصناف گوناگون اجتماع بر گزیند که آنان نمایندگان شایسته و به حساب آمده جمعیت ایران باشند.
شوربختانه از آنجا که کشورمان در زیر سلطه خامنه ای یک آخوند عقده ای جنایتکار، دیکتاتور و خودخواه قرار گرفته و چند میلیون نوکر و مزدور و چاپلوس گوی، هم چنین دهها میلیون  زنان و مردان امل بی سواد و خرافاتی که گوششان به دهان هرزه آخوند دوخته شده، و دهها هزار آخوند ضد ایران و ایرانی دیگر، اوضاع و احوال و سرنوشت ملت درمانده و ناتوان ایران به نحوی رقت انگیز و اسف آور شده که بخشی از انتخابات مضحک و رقت آور آن را در این مقاله خواهید دید:

با شماری از قربانیان سال ۶۷ که ابراهیم رئیسی در آن سهم به سزائی داشته آشنا شوید.

با شماری از قربانیان سال ۶۷ که ابراهیم رئیسی در آن سهم به سزائی داشته آشنا شوید.

کاندیدهای انتصابی خامنه ای

خامنه ای، آخوند دیکتاتور و خرافاتی، بازهم سرنوشت و سازندگی ملت ایران را نادیده گرفت و به جای آن که به عنوان مثال سه کاندیدا از زنان و سه از مردان در میان اقشار گوناگون جامعه از معلم، صنعت کار، پیشه ور، بازرگان، و مانند آن با خواسته خود جامعه در کنار هم قرار دهد، ۶ مزدور و نوکر شاخ شکسته بی اختیار که دعاگو و چاپلوس خود او هستند در کنار هم قرار داد. کارنامه این ۶ نفر به سادگی گواه آنست که هیچکدام نمی توانند و در واقع نمایندگی مردم ایان را ندارند.

انتصاب این ۶ کاندیدای پوشالی ولایت فقیه، به روشی صورت گرفت که حسن روحانی در برابر ابراهیم رئیسی قرار گیرد و چهار کاندیدای دیگر سیاهی لشکر صورت مسئله آخوند دیکتاتور باشند. گرچه حسن روحانی در برابر ابراهیم رئیسی دارای امتیازهای زیادی بوده و مورد تأیید قشر بزرگی از مردم ایران قرار دارد، ولیکن باز هم با مراجعه به گذشته و جنایت و نادرستی این فرد به سادگی می توان اذعان نمود که این فرد نیز کمترین بار ملی و مردمی را به یدک نمی کشد و نمی تواند نماینده مردم ایران باشد.

گرچه حسن روحانی نسبت به سایر شاخ شکسته های ولی فقیه دارای امتیازات برتری است ولیکن با توجه به گذشته سیاهه او، وی را نمی توان نماینده واقعی مردم ایران دانست.

گرچه حسن روحانی نسبت به سایر شاخ شکسته های ولی فقیه دارای امتیازات برتری است ولیکن با توجه به گذشته سیاهه او، وی را نمی توان نماینده واقعی مردم ایران دانست.

اینجاست که رأی دادن ملت ایران به عنوان انتخاب بد در برابر بدتر، بسیار عمل غیرملی، دور از هر آزادگی و بازی با سرنوشت خود و کشور ایران است. آنچنان که می بینیم با این انتخابات مسخره و پاسخ مثبت دادن به آخوندی جنایتکار چون خامنه ای، ما همچنان به دور دایره می چرخیم و سرنوشت ما با سرنوشت آخوندهای بی وطن و ضد ایرانی بهم گره خورده است.

انتقاد از بانوان ایران

از بانوان کشورمان باید پرسید برای جمعیت ۴۰ میلیونی زنان، شما چند کاندیدای زن که شماها را نمایندگی کنند شرکت داشتند؟. هنگامی که یک کاندیدای زن برای شما نیمی از جمعیت کشورمان حتی در میان همان  ۶ مزدور و نوکر شاخ شکسته پوشالی وجود نداشت، چگونه و به چه دلیلی در این افتضاحات (انتخابات) ولی فقیه شرکت نمودید و باردیگر بردگی و بی اختیاری خود را به رخ جهانیان کشاندید؟!. آیا بهتر نبود در روز این افضاحات از خانه بیرون نمی آمدید مشت آزادگی و آزادیخواهی خود را بر دهان آخوند می کوبیدید؟!.

کارنامه سیاه رئیسی مزدور خامنه ای

بیگمان در میان جنایتکاران و قاتلان ملت ایران نام ابراهیم رئیسی از همه بارزتر و مشخص تر است. نام رئیسی را می توان هم طراز و حتی بالاتر از خلخالی آدم کش، سعید مرتضوی، مصطفی پور محمدی نمایندۀ وزارت اطلاعات، حسینعلی نیری دادستان تهران و مرتضی اشراقی قاضی زندان اوین و گروهی دیگر از قاتلان و جنایتکاران آخوند در چهار دهه گذشته دانست. کارنامه رئیسی ازروزهای نوجوانی او تاکنون سیاه و همواره با قتل و ادم کشی همراه بوده است.

رئیسی عضو هیات مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی و از سکانداران قوه قضاییه به شمار می رود.از آنجا که رئیسی در قتل عمد ۳۸۰۰ جوان بیگناه در سال ۶۷ دست داشته است، در هر دادگاه علنی در جهان این جانور خونریز به ۳۸۰۰ بار اعدام محکوم خواهد شد.

نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای “هیات مرگ” در اعدام‌های سال ۶۷ در پرونده‌ای سراسر از کشتار ثبت شده است که هنوز باز است و دادخواهی هزاران خانواده پشت آن نهفته است. او همراه با دیگر اعضای هیات مرگ یعنی حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت در زندان اوین، مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ و مرتضی اشراقی، دادستان تهران، از جمله کسانی است که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به شمار می‌روند.

شماری چند از قربانیان سال ۶۷ که رئیسی جلاد و همکارانش عامل آن بودند. حال خاامنه ای پس فطرت و بی وجدان چنینن قاتلی را کاندیدای ریاست جمهوری ۸۰ میلیون ملت ساده دل و بزرگوار ایران کرد. لعنت بر هرچه آخوند  که ما هرچه می کشیم از دست این جنایتکاران است.

شماری چند از قربانیان سال ۶۷ که رئیسی جلاد و همکارانش عامل آن بودند. حال خاامنه ای پس فطرت و بی وجدان چنینن قاتلی را کاندیدای ریاست جمهوری ۸۰ میلیون ملت ساده دل و بزرگوار ایران کرد. لعنت بر هرچه آخوند  که ما هرچه می کشیم از دست این جنایتکاران است.

کشتار ۶۷

در تابستان ۱۳۶۷ و تنها یک ماه پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق آیت الله خمینی در نامه محرمانه ای فرمان قتل هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد. این حادثه در تاریخ معاصر ایران به کشتار ۶۷ معروف شده است. این مستند نگاهی است به این جنایت هولناک.
زنده یاد آیت الله منتظری جنایت بی شمار رژیم ضد انسانی ولایت فقیه  در سال ۱۳۶۷ را محکوم می کند. جنایاتی که به وسیله گروهی از جلادان رژیم از جله ابراهیم رئیای و حسینعلی نیری انجام گرفت.

این حیوانات درنده جلادان بیش از ۳۸۰۰ جوان ایرانی در سال ۱۳۶۷ است. گناه آن جوانان آن بود که نسبت به روش دیکتاتوری وو خودکامگی خمینی آخوند پشمالو و بی خرد اعتراض داشتند.

این حیوانات درنده جلادان بیش از ۳۸۰۰ جوان ایرانی در سال ۱۳۶۷ است. گناه آن جوانان آن بود که نسبت به روش دیکتاتوری وو خودکامگی خمینی آخوند پشمالو و بی خرد اعتراض داشتند.

در میان این جلادان قیافه منحوس ابراهیم رئیسی جلاد بزرگ خمینی دیده می شود. شگفتا که خامنه ای بی وجدان و دیو سیرت چنین جلادی را کاندیدای ریاست جمهوری ۸۰ میلیون مردم مظلوم ایران کرد تف بر ذات آخوند با این بی شرفی و بی وجدانی!!.

گفتارابوالحسن بنی صدردر باره افزودن رأی رئیسی

« بنابر اطلاعی که از وزارت کشور رژیم رسیده ‌است، پیش از اعلان نتایج رسمی، جلسه محرمانه‌ای در وزارت کشور در حدود ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۳۰ اردیبهشت با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور، سردار وحید حقانی نماینده خامنه‌ای، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و نماینده حسن روحانی، و محسن اسماعیلی از حقوقدانان شورای نگهبان و نماینده این شورا تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل جلسه، توافق بر سر تغییر آراء بوده‌ است. سرانجام، قرار بر افزودن ۷ میلیون رأی به آرای رئیسی می‌شود

ناگفته هایی از جلسه انتقادی آیت الله منتظری با کمیته اعدام های سال ۱۳۶۷

واکنش وحشیانه رئیسی به پیروزی روحانی

پس از آن که رئیسی مزدور و جلاد خامنه ای با وجود کوشش های فراوان خامنه ای و تقلب در انتخابات نتوانست به جائی رسد و رسوای عام و خاص شد، نخست به جای آن که به روحانی رقیب انتخاباتی خود تبریک گفته برای او آرزوی موفقیت و پیروزی نماید و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با وی اعلام نماید، مانند دیوانه ها و یا سگهای وحشی به فحاشی و دشنام دادن به روحانی پرداخت و سزای موفقیت نا به جای او را به قبر مرده و جسد خاک شده امام رضا که در زنده بودن هم نتوانسته بود از مسموم شدن و مرگ غیر طبیعی خود کمترین پیش بینی و یا پیشگیری را داشته باشد حواله داد. زهی بیشرمی، و زهی حماقت…!

 عربده کشی جلاد و غارتگر خراسان

علم الهدی جنایتکار، غارتگر، و گردن کلفت خراسان نیز پس ازشکست داماد جنایتکارش در انتخابات بنای عربده کشی را گذاشت و واژه ها و جملاتی را به کار برد که تنها از دهان اوباشان و مزدوران رژیم اسلامی بیرون می آید و گرنه از هیچ انسان شرافتمندی چنین گفتار موهن و زشت شنیده نمی شود. نوار صوتی این آخوند غارتگر گویای این حقیقت است.

سخنرانی عصبانی علم‌الهدی پس از شکست دامادش ابراهیم رئیسی

از آنچه گذشت:

خامنه ای، آخوند خودکامه و مکار با تلاش فراوان خواست  ابراهیم رئیسی که از دست و پای او غرق به خون جوانان ایران بوده، و در مدت بیش از سه دهه جلاد حرفه ای و دائمی رژیم اسلامی بود و هزاران بار در هردادگاه بین المللی محکوم به اعدام است را نخست بر کرسی وزارت و آنگاه به جانشینی خود زیر  سلطه و نفوذ مجتبی فرزند جنایتکار خود در آورد.

ملت ایران که دل خونی از این انتخابات قلابی و حقه بازی های خامنه ای داشت، به طور جمعی و با تلاش فراوان در این انتخابات شرکت نمودند و مانع پیروزی رئیسی مزدور خامنه ای شدند. پس از پیروزی روحانی، ملت ایران برای چند روز و شب به جشن و  پایکوبی پرداختند و  صدای هلهله و شادمانی و بوق های مکرر آنان در ساعات متوالی شب در خیابانهای تهران و  بسیاری از شهرهای دیگر شنیده می شد.

نکته پایانی:

ابراهیم رئیسی جلاد رسمی زخم خورده و مصیبت کشیده از افتضاح شکست خود در انتصابات  ولایت فقیه که به وی قول و وعده پیروزی داده شده بود، به جای تبریک و  شادباش گوئی به روحانی رقیب انتخاباتی خود و قول همکاری با وی، بنای فحاشی و ناسزاگوئی او پرداخت و حواله وی را به جسد خاک شده و به باد رفته امام رضا که در زنده بودن خود نیز فردی بیکاره و بیسواد بود پرداخت.