نویسندگانی چند به ماست مالی کردن کودتای ننگین ۲۸ مرداد پرداخته اند ۱۰

پیش گفتار:

کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بزرگترین فاجعه خیانت باری بود که با همکاری دربار پهلوی با به کار گرفتن لاتهای میدان شوش و اوباش های دروازه قزوین و دولت استعمار گر انگلیس به خواسته کمپانی های نفتی انجام گرفت. این کودتا  بر روی نهضت مشروطیت وآزادی خواهی که با خون میهن پرستان ایران به ویژه دلاوران آذربایجان آبیاری شده و آماده بذرافشانی و پایه گرفتن بود پرده فراموشی گذاشت. این واقعه ننگین تاریخ ایران موجب گردید که باردیگر دیکتاتوری و قلدری دوران قاجار به ایران بازگردد.

بهرام مشیری و امینی با نقد یک کتاب به جریان کودتای ۲۸ مرداد می پردازند.

هم بستگی آفتاب پرستان  با نویسندگانی چند:

به تازگی آفتاب پرستان و بازماندگان رژیم پهلوی به جای آن که با اتحاد و همبستگی ملت ایران به دفع و مبارزه با رژیم جنایتکار و ضد ایرانی ولایت فقیه پرداخته و زمینه را برای آزادی و دموکراسی و احیاناً بازگشت رژیم مشروطیت به ایران و پادشاهی ملکه فرح پهلوی و یا یکی از فرزندان شاهزاده رضا پهلوی  همانگونه که ما در مقاله ۱۲ تیر ماه ۹۶ خود یاد آور شدیم امکان پذیر کنند، نویسندگانی چند مانندعلی میر فطروس و مجید تفرشی را برآن داشتند تا با نگارش مقاله هایی بی اساس وبی منطق بر  روی کودتای خانمان برانداز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خط بطلان کشند و دیکتاتوری ۲۵ ساله شاه رانادیده بگیرند..

گفتگوی علیرضا میبدی با علی میرفطروس در باره کودتای ۲۸ مرداد.

مصدق قهرمان دوران سلطنت پهلوی:

بی گمان دکتر محمد مصدق فردی برازنده، میهن پرست و لایق و کاردانی بود که توانست صنعت نفت کشور و بهره بردای از آن را از چنگال بریتانیای متجاوز استثمارگر به کشور بازگرداند. همین امر موجب خشم و کینه توزی آنان و کمپانی های نفتی شد و آنان را برآن داشت تا در پی دسیسه و دشمنی علیه او بر آیند و در مورد او به سمپاشی و ضدیت پردازند.
مصدق را می توان قهرمان ملی و مردمی و برابر با فرهیختگانی چون میرزا تقی خان امیر کبیر، عباس میرزا، میرزا حسین سپهسالار، فروغی، و وطن پرستان نادر دیگر دانست.

هم پیمانی شاه با انگلیس درضدیت با مصدق:

شاه که دیکتاتوری را از پدرش کسب کرده بود به هیچ روی آماده نبود که قوانین مشروطیت را بپذیرد و کارهای اجرایی کشور را به مصدق نخست وزیر خردمند و پرقدرت خود بسپارد. از این روی با دولت انگلیس در مورد کوتاه کردن دست مصدق از قدرت هم پیمان شد

دو هفته بعد از شروع زمامداری آیزنهاور در فوریه ۱۹۵۳ (بهمن- اسفند ۱۳۳۱) مقام های دو کشور بریتانیا و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند و در مورد سرنگونی دولت مصدق و انتصاب فضل‌الله زاهدی به نخست‌وزیری به توافق رسیدند و اسم رمز عملیات پاکسازی را نیز آژاکس نامیدند.

بنا به این قرارداد و به خواست آنان ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ سرلشکرنصیری فرمانده گارد سلطنتی از جانب شاه ماموریت یافت در حوالی نیمه شب به منزل مصدق برود و فرمان برکناری او از نخست‌وزیری و انتصاب زاهدی را به وی ابلاغ کند.

به علی میرفطرس باید گفت که آیا عکسهای نشان دهنده حرکت تانک ها در میدان های شهر و ویران کردن خانهدکتر مصدق همگی واهی و دروغ بودهاست؟۱.

به علی میرفطرس باید گفت که آیا عکسهای نشان دهنده حرکت تانک ها در میدان های شهر و ویران کردن خانه دکتر مصدق همگی واهی و دروغ بودهاست؟۱.و آیا آنطور که شما گفته اید تانکها و زره پوشها بی هدف و برنامه در خیابانهای تهران راه افتاده بودند؟. خانه خراب دکتر مصدق چطور؟ آیا خودش دستور داده آن را خراب کنند؟!!!.

به علی میرفطرس باید گفت که آیا عکسهای نشان دهنده حرکت تانک ها در میدان های شهر و ویران کردن خانه دکتر مصدق همگی واهی و دروغ بودهاست؟۱.

فرار شاه به بغداد:

مصدق نخست‌وزیری خود را با اجرایی کردن قانون ملی‌شدن صنعت نفت ایران آغاز کرد. قانونی که اجرایش یک بار دیگر همچون انقلاب مشروطه مردم را روبروی شاه و قدرت‌های خارجی قرار داد.

سیاست خارجی مصدق بر اصل موازنه منفی استوار بود. یعنی ضمن حفظ بیطرفی و عدم تعهد، کسب و تقویت استقلال ملی را نیز هدف قرار داده بود. از واگذاری امتیاز به قدرت‌های خارجی امتناع می‌کرد و مانع اعمال نفوذ قدرت‌های بیگانه در ایران بود. همین عوامل موجب عصبانیت و در نهایت دشمنی قدرتمندان غرب و شرق علیه او  وتوطئه آنان علیه او شود.

مصدق که از توطئه میان شاه و انگلیس و آمریکا در مورد خود باخبر و آماده دریافت چنین فرمانی بود  به گارد نخست‌وزیری دستور داد تا سرلشکر نصیری و گارد سلطنتی واقع در شمیران را بازداشت و توقیف کنند. به این ترتیب تلاش شاه در کودتا کاملاً عقیم ماند. در اینجا بود که شاه روز یکشنبه ۲۵ مرداد و برای نخستین بار به بغداد فرار کرد.

توطئه در بار پهلوی باقدرتهای شرق و غرب:

آغاز دیکتاتوری شاه:

قدرت‌های خارجی تاثیرگذار در تحولات ایران به ویژه انگلستان و آمریکا بعد از فرار شاه از کشور در ۲۵مرداد ۱۳۳۲ با تمام توان درصدد ایجاد شرایط بازگشت شاه به کشور بودند. بعد از ناکامی کودتای ۲۵ مرداد بار دیگر این کشورها درصدد برآمدند تا کار ناتمام مانده خود را کامل کنند و شاه  را به کشور باز گردانند. به این ترتیب  با توطئه میان آنان و دربار پهلوی از لاتها و اوباش های دروازه قزوین و میدان های بارفروش جنوب تهران کمک گرفته شد وکودتایی دیگر این بار در ۲۸ مرداد ۳۲ انجام گرفت و  دولت مردمی دکتر مصدق را از قدرت کنار زد.

استالین، چرچیل، و  آیزنهاور سه ابر قدرت استثمار گر شرق و غرب با همکاری دربار پهلوی کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ را به وجود آوردند و شاه را به مملکت بازگردانده بر سر قدرت نشاندند.

آغاز دیکتاتوری شاه:

شاه که سلطنت خود را مدیون دولت های قدرتمند به ویژه آمریکا و انگلیس و کمپانی های نفتی می دانست دست آنان را در دخالت کشورمان بازگذاشت و دیتاتوری مورد علاقه خود را در مورد مردم ایران پیاده کرد دشمنی و کینه توزی اوبا مصدق موجب گردید که نخست او را زندانی و سپس  به حبس خانگی پردازد . مصدق تا پایان عمر در حبس خانگی بماند.

پیامد دیکتاتوری شاه:

 شاه به مدت ۲۵ سال از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷فردی خودکامه و دیکتاتوری چون پینوشه و صدام حسین بود. بنابراین، رفته رفته مردم ایران نسبت به او خشمگین و دشمن شدند و با یک خیزش همگانی موجب برکناری او ازقدرت مطلقه و خروج از کشور شدند. از این روی، در زمانی که با نادانی های خاندان پهلوی آخوندها قدرت یافته و رشد زیاد کرده بودند، در یک خلع سیاسی انقلاب به وسله آنان ربوده شد وکشورمان را ازمسیر تمدن دور و ملتمان را خاکستر نشین ساخت.

این یک صحنه از تظاهرات مردم علیه شاه را در سال ۱۳۵۷ نشان می دهد.

این یک صحنه از تظاهرات مردم علیه شاه را در سال ۱۳۵۷ نشان می دهد.

از آنچه گفته شد:

به تازگی آفتاب پرستان و بازماندگان رژیم پهلوی به جای آن که با اتحاد و همبستگی ملت ایران به دفع و مبارزه با رژیم جنایتکار و ضد ایرانی ولایت فقیه پرداخته و زمینه را برای آزادی و دموکراسی و احیاناً بازگشت رژیم مشروطیت به ایران و پادشاهی ملکه فرح پهلوی و یا یکی از فرزندان شاهزاده رضا پهلوی را همانگونه که ما در مقاله ۱۲ تیر ۹۶ خود یاد آور شدیم امکان پذیر کنند، نویسندگانی چند مانندعلی میر فطرس و مجید تفرشی را برآن داشتند تا با نگارش مقاله هایی بی اساس وبی منطق بر  روی کودتای خانمان برانداز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خط بطلان بکشند و دیکتاتوری ۲۵ ساله شاه رانادیده بگیرند..

سخنرانی تاریخی و شنیدنی آیت الله طالقانی درباره دکتر محمد مصدق و آیت الله کاشانی

نکته پایانی:

کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بزرگترین فاجعه خیانت باری بود که با همکاری دربار پهلوی با به کار گرفتن لاتهای میدان شوش و اوباش های دروازه قزوین و دولت استعمار گر انگلیس به خواسته کمپانی های نفتی انجام گرفت. این کودتا زمینه ساز ۲۵ سال دیکتاتوری و خودکامگی شاه شد تا آن که مردم به جان آمدند و علیه سلطنت او به پا خاستند

 • wrong.target@pro.rusisan.marxi

  باز مجبورم تاکید کنم که هر تحلیلی که فاقد بر رسی نقش شوروی ( روسیه ) در رویدادهای ایران باشد فاقد اعتبارا ست و حتما از سوی یک توده ای ، فدایی ، ملی مضحکی ، یک مارکسیست روسی یا یک مامور رسمی پوتین است .
  اشاره به اینکه استالین فلان کرد و یا حزب توده اشتباه کرد کافی نیست . باید به همان دقتی که امریکا و انگلیس میروند زیر ذره بین و دو هزارتا دروغ واضح هم به حوادث با حدس و گمان اضافه میشود ، رفتار و منافع روسیه هم تحلیل شود .
  بارها گفته ام ، امریکا حد اکثر ۳۷ سال در ایران بوده انهم نه حضور حزبی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، نظامی مطلق مثل روسیه و مارکسیست های روسی و اسلامی روسی .
  روسیه و انگلیس ۳۰۰ سال بوده اند ، حزب و گروه و فرقه فراوان داشته و نخبه تولید کرده اند و آخوند پاتریس لومو مبایی و تروریست ساز و اسلحه به دست همه جور داشته اند .
  شاه کشور را به دو نیمه کرد و نیمی از ان را به شوروی و حزب توده داد و نیم دیگر را به آخوندها . روشنفکران همه مارکسیست روسی بودند . توابان توده ای در رژیم شاه همه چیز را در اختیار گرفتند ، رادیو تلویزیون در دست نیک خواه ، حزب رستاخیز در دست جعفریان ، انرژی اتمی دست اکبر اعتماد ، باهری و نهاوندی و … هم اقتصاد را در دست داشتند . کانون نویسندگان لبریز ا ز مارکسیست های روسی و توده ایها بود ، هنوز هم هست . نصف تجهیزات نیروی انتظامی روسی بود فقط هواپیما آمریکایی و برخی تانک ها روسی بودند . ذوب اهن و صنایع سنگین روسی بود . اگر صنایع سبک آمریکایی و اروپایی بود برای این بود که روس ها نمی توانستند رقابت کنند یا نداشتند . روزنامه نگاران همه مارکسیست بودند . نقش داریوش همایون که اله بقراط را آورد داخل کیهان لندن و سلطنت طلب مارکسیست کرد ، ان نامه کذایی در مورد خمینی را داد روزنامه اطلاعات نوشت و بعد عده ای ( حدس بزنید چه کسانی ) رفتند در خانه شریعتمداری ! اعتراض و بعد چند تا تیر و چند تا کشته و ادامه ان در تبریز و …. و انقلاب !
  اینکه مارکسیست های روسی با نقاب سلطنت و بختیاریسم سعی دارند که همه چیز را در سه نفر خلاصه کنند یا کارتر را احمق فرض کنند ! و بگویند که سه نفر توانستند با بردن خمینی به پارس انقلاب کنند ، زن بچه مرده را هم به خنده می اندازد . چرا شما نمیتوانید ؟ چرا مردم ونزوئلا و سوریه نمی توانند ؟
  خنده دارتر اینکه اینها غیر مستقیم نقش خمینی را هم انکار میکنند !
  خوب اگر حرف شما درست ا ست
  پس کیانوری و شوروی ابله ترین و احمق ترین فرد و کشور هستند چون اینها با سر دنبال خمینی رفتند ! چطور کیانوری آمریکایی بودن مصدق و بازرگان و امیر انتظام و یزدی و قطب زاده و سنجابی و مجاهدین خلق را از ۳۰۰ کیلومتری تشخیص داد ؟ آنها را عروسک آمریکایی ، مامور سیا ، بورژوازی کمپرادور ، ….. خواند اما نفهمید که خمینی و بعد خامنه ای و رفسنجنایی یک رژیم امریکا ساخته را به ایران و به آنها تحمیل کردند ؟
  خیلی مزخرف است که بگویی میرفطروس مارکسیست و عباس میلانی مارکسیست توسط سلطنت طلبان اجیر شده اند که کودتای آمریکایی را پاک کنند ! اگر این گونه بود آنها باید نقش حزب توده و شوروی را بزرگ میکردند نه اینکه بگویند مصدق خودش علیه خودش کودتا کرد !
  از همه مضحک تر این ترس شاه و امریکا از کمونیست ها ! و نه از کودتای روسی مارکسیستی است .
  امریکا از اینکه شوروی ایران را اشغال نظا می کند (مثل بقیه کشورها از افغانستان و مغولستان و تاجیکستان و …تا لهستان و چک اسلواکی و مجارستان و ) نگران بود . نه کمونیست ها ! کمونیست ها خیلی جاها بودند در رژیم شاه و در رژیم شیخ هم همه جا هستند . همه رهبران اصلی همه سازمانهای مارکسیستی زنده ماندند و بسیاری از آنها اینک در داخل و خارج هستند و برخی آزاد بیشتر از کروبی و موسوی دارند . دولت آبادی هر وقت بخواهد میرود آلمان ! خاتمی ممنو ع الخروج است . همین ریسی دانا با گنجی و دولت آبادی و رئیس دانا آمدند آلمان زمان خاتمی و داشتند اروپا را فریب میدادند در مورد ماهیت نظام فقهات روسی . در آنزمان حزب کمونیست کارگری یک زن انقلابی فرستاد روی صحنه و در یک اقدام فوق انقلابی فمینیستی مارکسیستی لخت شد با کرست رفت روی صحنه ، بعد همین علی الریجانی العراقی که خود مامور روسیه در میان اصل گرایان است در تلویزیون فیلم ساخت به نام چراغ ! و زمان آنرا گذاشت تاسوعا و خاتمی را کرد تو کو ن سگ !
  حالا شما ما رکسیست ها ی روسی حافظه تاریخ تان کوتاه تر از یک روز است تقصیر مردم ایران چیست ؟ همه حوادث ایران یک بازیگر روسی دارد که سر بزنگاه می اید کمک دیکتاتور روسی ، زمینه چینی میکند ، مین گذاری میکند ، …. بعد هم میگوید ما نبودیم !
  فدائیان خلق ژاندارم رده پایین کشته اند بایستی در دموکراتیک ترین نظام ها محاکمه شوند
  حزب توده به اعتراف آزادانه و مفتخرانه رهبران ان مثل عمویی میگوید شوروی به ما گفت بهزاد آدم مشکوکی است ما هم گفتیم بعله !
  کودتای نوژه را به ما اطلاع داد ما دادیم به رفسنجانی !
  این جز اعتراف به جاسوسی چیست ؟
  من فقط در صورتی این تحلیل های آبکی شما را میپذیرم که حزب توده و فدایی و پوتین و استالین و خروشچف بیایند بگویند
  ما مشتی آدم ابله و بازی خورده هستیم ، فرق ناسیونالیست مبارز و میهن پرست با نوکر امریکا را نمی فهمیم
  ما به آسانی گول آمریکایی ها را میخوریم
  خمینی آمریکایی بود ما نفهمیده او را از آخوند ساده در به در رساندیم به مرحله خدایی ضد امپریالیست و او را برتر و قدرتمند تر از شاه کردیم . سپاه ترکیب شده از بچه های روستایی را به جای ارتش تعلیم دیده حرفه ای شاه نشاندیم و از آنها مردانی وابسته ساختیم که ادعای فتح جهان از باب المندب تا جبل الطارق را دارند و موشک پرانی و اتم بازی آنها فقط از استالین و چائوشسکو و کم جنگ ایل بر می آمد .

  سیاوش کسرایی برای خمینی ترانه ها سرود و به دست بوس او رفت . کیانوری در تلویزیون ملی در برابر میلیونها آدم به بهشتی التماس میکرد که آخوندهای ( ظاهرا آمریکایی و برژینسکی ) آنها را خودی حساب کرده و اجازه خدمت به نظام آخوندی ساخت امریکا ! بدهند . از خلخالی قاتل نه تنها دفاع کردند بلکه او را کاندید ریاست جمهوری کردند .
  همه رهبران فراری فدایی ، کمونیست کارگری ، توده ای به غرب ( نه مسکو و کوبا ) امروز کارشان کوبیدن رضا پهلوی ، بنی صدر ، مجاهدین ابقلاب است یعنی بر اندازان همین رژیم مثلا ساخت امریکا !!! چون ما ابله هستیم فرق برانداز با ماله کش را نمیدانیم ! و گرنه باید به کوبیدن بهزاد نبوی ، عمویی ، پورمندی ، زر افشان ، فرخ ، فتاه پور ، دولت آبادی ، نیکفر ، تابان ، …. میپرداختیم

 • ایرانی

  هرچی باشه آقایون طرفدار سلطنت خیلی بهتر از مجاهدین خلق یا همون داعش از نوع شیعه هستند و اگه یه زمانی ایران پادشاهی دموکراسی مثل پادشاهی سوئد رو خواست شاهزاده رضا پهلوی هستش و دیگه هیچکی نه شرقی نه غربی پادشاهی پهلوی

 • بهرام

  بعد از جنگ جهانی دوم واشغال
  نظامی ایران درسال ۱۳۲۰، با تبعید رضاشاه و جانشینی پسرش، زمینه مساعدی براى ایجاد
  دمکراسی و سیاستی آزاد در ایران مهیا گشت و تا سالهاى ۱۳۳۲ ادامه داشت. آزادى برای
  بیان اندیشه وانتشار آن درروزنامه ها و مجلات بدون سانسور وکنترل مقامات امنیتى
  میسر بود. طبق اسناد موجود, در سالهای ۱۳۲۲-۱۳۲۵ امتیاز ۲۴۷ مجله و روزنامه صادر
  شده بود و۵۸ هفته نامه بطور مرتب نشر وعرضه میگشت وسی حزب سیاسی با تشکیلاتشان
  فعالیت میکردند. انتخابات آزاد نمایندگان مجلس شورا وفعالیت نمایندگان توده‌ای
  درآن مجلس منتخب مردم، تشکیل دولتهای ملى، حضوروزیران توده‌ای دردولت و نتیجتا انتخاب
  دکترمصدق به نخست وزیرى را باید بهترین سند ومدرک دمکراسی آن دوران، مد نظر گرفت.
  دوران شکوفائی آزادی ودمکراسی، فرصتى بینظیردرتاریخ ایران، میتوانست کنش دمکراسى یا
  حاکمیت مردم رادرایران تثبیت وپا برجا کرده وبمرور با جدانی دین، مذهب وایدئولوژی
  های افراطی از سیاست وحکومت، پایه های سکولاردمکراسی را محکم کند. اما درجو آلوده
  به ایدئولوژی کمونیستی که حزب توده آنرا توسعه میداد، فقدان زیربنائی ازاندیشمندان
  و روشنفکران آگاه، آزاده، بردبار وسکولارمتعهد به حاکمیت ملت, این فرصت نادرنابود
  شد. خاتمه این دوران و مرگ دمکراسى در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ با رفراندومی خلاف قانون
  اساسی وانحلال مجلس شورا توسط دکترمحمد مصدق اعلام گشت. روش استبدادى او، هرج ومرج
  شدید وآشوب هاى سیاسى اجتماعى واقتصاد ورشکسته باقیمانده دموکراسی نوپا را هم
  بگورستان سپرد. مداما از کودتای ۲۸ امرداد ذکر مصیبت میکنند و
  میگویند عوامل خریداری شده از اراذل و اوباش و زنان نگون بخت ( قلعه) به صحنه
  آمدند و کودتا کردند، از خود نمیپرسند آن مردم آگاه و به پاخواسته که در روز سی
  تیر ۱۳۳۱ حماسه ها آفریدند وبا نثار خون خود از دولت دکتر مصدق پشتیبانی کردند،
  چرا برای پشتیبانی ازدکتر مصدق در آن روزهای بحرانی ۱۳۳۲ به میدان نیامدند. آیا علت سرخوردگی مردم ار سیاست دکتر مصدق نبود. وانگهی
  دکترمصدق, سیاستمداری با کیاست وهوشیار، بخوبی میدانست که رفراندوم توسط اوبرای انحلال مجلس نمایندگان مردم ایران خلاف قانون اساسی است ونخست وزیریکه مجلس نمایندگان مردم را منحل کند پشتوانه مردمی
  ندارد و باید استعفا بدهد اگر استعفا ندهد قوانین اساسی مشروطه به شاه اجازه
  برکنار اورا میدهد. وانگهی همکاران او, خلیل مکی و دکتر شایگان باین خاطر با رفراندوم مخالف بودند. دکتر صدیقی تاکید
  میکند که در غیاب مجلس شاه وی را برکنار خواهد کرد! دکتر مصدق در جواب میگوید
  “جراتش را ندارد”. اما همانطور یکه مشاورینش میگفتندهم شد، اما او آن برکناری را نپذیرفت وعواقب
  آن؛ هرج ومرج شدید وآشوب های سیاسى، اجتماعى و اقتصادی دامنگیرملت ایران گشت.

 • بهرام

  محمدرضا شاه درایرانی نا آرام وپرحادثه ، جولانگاه قدرت های بزرگ دنیا، ۳۹ سال حکومت کرد. پدرش رضا شاه پهلوی حاکم ووارث کشوری ویران و ملتی فقیرودرمانده بود که زمامداران فاسد قاجارآنرا به حراج گذاشته بودند وهرقدرت خارجی که قیمت بیشتری میداد یا تهدید بیشتری میکرد طعمه بیشتری میبرد. او درمدت کوتاهی چهره ایران را بکلی تغیر داد و به فقر و فلاکت خاتمه داد. محمدرضا شاه درادامه کارهای او، ملت ایران را از خدماتی بهره مند کرد که در منطقه بینظیرو مانند بود. دو کار بسیار مهم ؛ یکی- برابری حقوق زن ومرد، بویژه حق رای برای انتخاب کردن و انتخاب شدن بانوان ودوم- پایان دادن به دوهزار و پانصد سال ارباب و راعیتی درایران را که آخوند جماعت بسر کردگی خمینی با آن مخالف بودند انجام داد. متعصبین سیاسی (روشنفکران) هم با هرچه شاه و دولتش میکرد مخالف بودند. بد گونی و دشمنی را براصلاحات و پیشنهاد های سازنده ترجیح میدادند. متعصبین سیاسی (چپ ها، توده ای ها، ملی مذهبی ها با ملا جماعت برای سرنگونی شاه همدست شدند. دشمنی وتوطئه آخوندها برعلیه حکومت بستری برای آنانی شد که در صدد برکناری شاه و تباهی ایران بودند وبا چمدان های پر ازدلارمساجد را به مراکز ترور و توطئه تبدیل کردند. آدم سوزی سینما رکس آبادان جنایت هولناکی که عمال خمینی در۲۸ مرداد ۱۳۵۷ درجهت پیشبرد مقاصد شوم وناپاکشان انجام دادند (موجب خشنودی متعصبین سیاسی هم شد) نشانگرماهیت اندیشه وروش آخوندهای بی وجدان و سرکرده آنها خمینی، برای رسیدن به یک حکومت واپسگرا بنام ولایت فقاهتی بود. درواقع سیاستمداری و حکومت محمدرضاشاه پایبند آرامش و صلح درخاور میانه و اعتبار وافتخار بزرگی برای ایرانیان بود. پادشاهی او که برطبق قوانین اساسی مشروطه آغاز شد، پس ازترور نافرجام حزب توده، خائنینی که زمینه را برای نظام کمونیستی درایران همپای دیگر کشورهای اقمار شوروی مهیا میکردند، با تشکیل مجلس سنا قدرت واقتدارافزونتری گرفت. بمرورو با گذشت زمان پشتیبانانى سرکردگان متملق وچا پلوس که براى کسب پست و مقام غلام گونه و نوکرواررفتار میکردند ، بروش دیکتاتوری و تک فرمانروائى گروید. خردمندی و سیاست اونگا وارزش ایران رابه صدر کشورهای درحال رشد رسانید. اما درسال ۱۳۵۱ (۱۹۷۳) سخنرانی محمدرضا شاه درسازمان اوپک، تهدیدی برای کارتلهای نفتی، (https://www.youtube.com/watch?v=vM8R8Noe1w8) زمینه را برای سقوط اورا بنیان گذاشت. از آن زمان رسانه های غرب در عین تمجید ازاو همزمان بعناوین دیگری سعی در پائین آوردن شخصیت او داشتند. چندی بعد به نوعی سرطان غدد لنفاوی مبتلا شد و شیمی درمانی موجبات دگرگونی شخصیتی اورا فراهم آورد. جنگ سرد شرق وغرب هم به اوج آن نزدیک میشد وبرای پیشگیری از کومونیزم پروژه کمربند سبز بدور روسیه واقمارش مطرح بود. جیمی کارتر و والری ژیسکاردستن، خمینی را گاندی ایران نامیدند و او را به پاریس بردند که جانشین شاه کنند. کینه ودشمنی خمینی با رضا شاه وفرزندش بخاطرآزادی زنان (برداشتن حجاب) و وقایع سال ۱۳۴۲(۱۹۶۲) دررابطه با لایحه برابری حقوق زن ومرد، بویژه حق رای برای انتخاب کردن و انتخاب شدن بانوان و لایحه اصلاحات ارضی برای پایان دادن به فئودالیسم در ایران بود. هنگامیکه ایران محتاج اصلاحات و کوشش فشر درس خوانده بود متعصبین سیاسی (روشنفکران) با ملا جماعت برای سرنگونی شاه همدست شدند و انقلاب کردند تا تباهی ایران را رقم بزنند.

 • syrian.kids@chemical assd

  حمایت چین و روسیه از قتل‌عام مسلمانان میانمار

  حمایت دیکتاتورهای چین و روسیه از قتل‌عام مسلمانان میانمار

  Finally one Farsi website posted Myanmar incidents differently. All Farsi Media are orchestrated by Russia and pro-Russian Marxists when it comes to News. If any revolution or movement happens in Venezuela , Russia, Syria, or any other Russian made or backed regime, they will call it Islamic terrorism, American or NATO meddling, and bash it. They downplay number of killed, tortured, destroyed houses, and cruelty used by Russian backed fascists. But if any rebellion, terrorism, fundamentalist movement, killing , torturing, and attacking innocent people happens in a Democratic country or a country backed by USA, even performed by Islamist groups, Marxists, and terrorist Kurd or Russians, they call it revolution, people uprising, and exaggerate about the volume and quality of the terrorists’ acts and Russian poppets move there
  Revolution in Venezuela versus fundamentalist Gulan in Turkey
  Chemical Assad versus Democrat Suki
  Ukraine people revolution for Democracy Versus terrorist Russians

  We have seen thousands of pictures and evidences from Chemical Assad and Russia in Syria but there is not even one picture that shows Myanmar has killed people not terrorists
  Is it not strange

 • russian lies in farsi media

  حمایت قاطع روسیه و چین از کشتار مسلمانانان میانمار

  http://www.iranpressnews.com/source/208490.htm

  چرا نیکفر و دیگر جاسوسان روسیه که ان همه خودشان را جر دادند که چرا علی خامنه ای علیه کشتار مسلمانان به خانم انگ سنگ سوکی که این مارکسیست ها دشمنی خونی با او دارند ( چون روسی نیست و هوادار رابطه عرفی با امریکا است و ضمنا اتحاد شوم چین – روسیه – کره شمالی را به خطر انداخته ) و در اصل به جای محکوم کردن ارتش کمونیستی تحت الحمایه چین و روسیه ، وارد نمی شود و بعد به او خوراک دادند که به جایزه نوبل حمله کند . غافل از اینکه خانم آبادی نوبل گیر دیگر که در مورد حسن روحانی و تجاوز آخوندها به حقوق زنان و بشر و دگر اندیشان و درویشان و بهایی ها کج دار و مریز سالهاست میرود ، ناگهان به میدان آمد و فریب این مارکسیست های روسی را خورد و به خانم انگ سنگ سوکی حمله برد !!!!
  اینها در حالی است که عربستان ارتجاعی به سرعتی چند برابر مارکسیست ها ، بعثی ها و ملاهای روسی به سوی مدرنیزاسیون میرود . اصلاحات از بالای عربستان ضربه ای هولناک به اسهال طلبان شیعه در ایران و سبزهای روسی موسوی – خوئینی ها – خط اما می ها ی بازیچه حزب توده و روسیه و متحدین توده ای ، فدایی ، ملی مضحکی ، کمونیست کارگری آنها است که هنوز عرضه گرفتن جواز ورود زنان به استادیوم را هم ندارند تا چه رسد به بی حجاب بودن مامورین آنها در سفارتخانه های خارج و فتوا دادن و ….
  خاک بر سر تان که نه تنها کشور ما را به روسیه فروختید و فدایی اعراب بی چشم و رو کردید ، آبروی ما را هم بردید . عقب مانده ترین رژیم اسلامی !!!!!
  ان بچه آخوند مطهری را ببین که فرمان حمله نظامی داد به میانمار اما الان ساکت است
  خوب ابله فرمان حمله به روسیه بده الان دیگه یا بگو گه زیادی روسی خوردی
  همه هنر اپوزیسیون ایرانی دست ساز روسیه شده یک عکس از علی لاریجانی دزد روسی بیندازن کنار خاتمی بی عرضه و روی ان جنجال کنند ! این پیشرفت اسهال طلبان و سبزهای روسی است در ۳۹ سال !!!! البته بعد از پیروزی ربنای شجریان !!!!!

 • Russian cyber agents Radio Far

  https://www.radiofarda.com/a/trump-patin-on-syria/28847879.html

  کرملین از توافق پوتین و ترامپ بر سر بیانیه‌ای مشترک در مورد سوریه خبر داد

  It is impossible that GOP and Democrats in congress allow any plan succeeds which guaranties Putin-Assad-Mullah interests
  All Farsi media are controlled by Putin and quite orchestrated broadcast this fake News from Putin
  You are Putin cyber agents and can not hide behind Trump approach towards Russia

 • pak nakon

  ارسال نظر به عنوان مهمان

  آواتار
  Marxist condum for Putin rape • چندین ثانیه پیش

  «شناسایی» ژنرال روس عامل اصلی سرنگونی هواپیمای مالزی https://www.radiofarda.com/

  زنـان ۱۹۱۷
  تغییرات آب و هوایی برای اسدhttps://www.radiozamaneh.co…
  http://www.iranpressnews.co

  شما به جای اخبار اصلی مثل تایید دست داشتن ژنرال جنگ چچن روسیه در سرنگونی هواپیمای مالزی این اخبار زرد بی معنی را از تو کس ننه تون می اورین بیرون که از کون دادن تاریخی خودتان به شوروی و ساقط کردن مصدق تا کشتن چند تا ژاندارم و سگ زنجیری امریکا خواندن شاه و اشغال سفارت امریکا و آذربایجان و …ساقط کردن شاه و بنی صدر و بازرگان و کشتن فروهر ها و روی کار آوردن اکبر شاه و موسوی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی برای حفاظت از کیر و خایه روسیه که آنرا برای گاییده شدن زن و ننه و خواهر و خودتان نیاز دیالکتیکی دارید ، دفاع نوستالژیک بکنید
  کیر خر ارمنی تو کس زن هر چی توده ای ، فدایی ، کمونیست کارگری ، راه کارگر ، کومله ، دموکرات کردستان ، پژاک ، حماس ، یگان مدافع خلق ، صدامیست ، اسد باز ، غذافیست ، نیکاراگوا ، کوبا ، کره شمالی باز با نقاب سلطنت ، مشروطه ، مصدقی ، ملی ، سکولار ، و هر نقاب دیگری ….

  من گفته بودم هواپیماهای مالزی را پوتین سرنگون کرده و میخواسته بین مالزی و چین و اوکراین و اروپا اختلاف بندازه . داعش را هم پوتین راه انداخت و تروریست های آسیای مرکزی و ارتش سابق صدام را چپاند توش تا غرب و امریکا به خصوص به جنایات او ، اسد ، یاکونویچ ، کاری نداشته باشند ، ضمنا او بتواند متحدان امریکا در منطقه را به سمت خودش بکشد مثل اردوغان ، مصر ، عربستان ، عراق ، افغانستان ، ……
  پوتین با همه بازی میکند ، کون همه میگذارد ، شما مارکسیست ها سر کیر او کاپوت میکشید که شکم کسی بالا نیاید و گند کارش در نیاید
  اما به زودی ثابت میشود که عامل اصلی ترور ، بی ثباتی ، یاغی گری دولت های فاسد تروریستی فاشیست ، همین پوتین و روسیه است

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای نجس

 • مریم داد

  سهران کودتا ننگین بود ولی حمایت اسرائیل از تجزیه طلبان بلوچ و کرد و تروو دانشمندان صلح جوی ایرانی همننگین است و تو بعنوان یک شهروند سرائیل از ملیتت شرم کن