آقای خامنه ای، همانگونه که توبه گرگ مرگ است، سزای جنایات همیشگی شماچه می تواند باشد؟! ۷

شاه عباس بزرگ مظهر شجاعت، و میهن پرستی، معمار، و هنرمند سازنده که کشورمان را به اوج قدرت و عظمت رسانید. یادش گرامی باد.

شاه عباس بزرگ مظهر شجاعت، و میهن پرستی، معمار، و هنرمند سازنده که کشورمان را به اوج قدرت و عظمت رسانید. یادش گرامی باد.

پیش گفتار:

تاریخ گسترده و طولانی کشورمان سرشار و مالامال از سرگذشت زندگی، خدمات انسان های وارسته و فداکار و یا خیانت، دزدی، و وطن فروشی گروه دیگر است. طبیعی است خیانت و پشت پا زدن به ملتی، همواره لعنت و نفرین به دنبال خواهد داشت،

در حالی که خدمتگذاران و خادمان برجسته موجب افتخار و یادآوری هر انسان میهن پرستی بوده، و بسیاری از عملکرد اینگونه افراد سرمشق و راهنمای  شماری از آیندگان خواهد بود.

خدمتگذاران و خائنان به کشور:

به عنوان نمونه، داریوش بزرگ، انوشیروان دادگر، شاه عباس بزرگ، کریمخان زند، نادرشاه افشار، رضاشاه بزرگ، و مصدق هرکدام در راه میهن خدمتگذاری صادق و فداکار بوده اند، و افرادی چون شاه سلطان صفوی، فتحعلیشاه قاجار، و علی خامنه ای موجب ننگ و نفرین ملت بوده، و نامشات بانفرت همه جا گفته و نوشته می شود.

فراموش نشود که نام و خدمات کوروش کبیر فرزند پاکباخته و فداکار تاریخ ایران گرچه مورد بی حرمتی و بی احترامی رژیم تازی نژاد ولایت وقیح است، ولیکن از مرزها گذشته و مورد ستایش جهانی قرار دارد. زیرا او سمبل آزادگی، انسانیت، بزرگ منشی بیشتر جهانیان بوده، و ملت و کشوری های گوناگون با یادآوری خدمات ارزنده و انسانیت قابل ستایشش برای او احترام ویژه ای قائلند.

ایرانی نماهائی که به تاریخ و فرهنگ کشورمان بی توجهند:

شوربختانه هم میهنان امروزی ما که از تاریخ تجاوز تازیان به ایران، تمامی خاک کشور و حتی فرهنگ، دانش، تاریخ، آداب و رسوم و همه چیز خود را به دشمنان باخته و به عنوان نوکر و کنیزی بی اعتبار تسلیم افکار متجاوز و غیر انسانی آنان قرار گرفته اند، به جای ارج نهادن به انسان های بزرگی چون کوروش و داریوش کبیر، حسین ابن علی فرد خود خواه و مقام دوست تازی تازی که برای رسیدن به قدرت و سلطنت، با یزید خلیفه آن زمان آنهم با همسر و فرزند وارد جنگ و ستیزه شده نه تنها جان خود را از دست داد بلکه خانواده خود را به اسارت آنان در آورد را مظهر شجاعت و راستی ونمونه اخلاق برای خود می داند.

شاه سلطان حسین صفوی، فرد خرافاتی و، سست عنصر و شهوتران که موجب شکست و عقب ماندگی کشور شد و نام و خاطره ای زشت و ننگین از خود در تاریخ ایران به جای گذاشت.

شاه سلطان حسین صفوی، فرد خرافاتی و، سست عنصر و شهوتران که موجب شکست و عقب ماندگی کشور شد و نام و خاطره ای زشت و ننگین از خود در تاریخ ایران به جای گذاشت.

خامنه ای مظهر وطن فروشی و خیانت:

بیگمان علی خامنه ای فرد خائن به کشورو ملت، و ابرجنایتکاری است که نام خود و خانواده اش با زشتی و نفرت سرلوحه تاریخ کشورمان بوده و زبانزد نسل کنونی ونسل های آینده خواهد بود. عملکرد ضد مردمی و آدم کشی او را باید در ردیف چنگیز خان مغول، تیمور لنگ، محمود افغان و دیگر جنایتکاران تاریخ دانست.

از نظر دزدی و غارتگری، باید اذعان کرد که خامنه ای چپاولگر همراه با زن و فرزندان، بستگان دیگرش، نوکران، کارمندان، و خدمتگذارانش کشورمان را به ورشکستگی و هم میهنان ما را به فقر و فلاکت، تهیدستی، آوارگی، وخفت و درماندگی کشانده اند.

 دامنه چپاول و غارتگری خامنه ای:

چپاولگری خامنه ای، بستگان و همراهانش آنقدر و آنچنان است که کشور و هم میهنان ما را برای سالهای آینده در بینوائی و ناتوانی در برابر جهان آزاد قرار خواهد داد.
بانک و مؤسسه ای مالی در کمتر کشور جهان می توان یافت که حساب و سپرده ای از خامنه ای، بستگان، و نوکرانش در آن نباشد.

هنگامی که دزدی شخص خامنه ای از بیت المال و جیب ملت ایران بیش از ۹۰ میلیارد دلار، همسر، فرزندان، برادران، خواهران، دوستان و نزدیکانش دربانک های جهانی هرکدام میلیون ها دلار باشد چگونه کشور ماتم زده ما می تواند بر پای خود بایستد و در جهان کنونی سرفراز و سربلند بماند؟!.

این ویدیو گزارش گر قصرها و زندگی فراتجملی و فرعونی خامنه ای است. روضه خوان ۵ تومانی مشهدی که خود و دیگر مزدورانش همیشه از فقر و تنگدستی و زندگی ساده حضرت علی و ائمه گفتگو می کردند که همه آنها همیشه دروغ بوده، ملتی را خاکستر نشین کردند، زنان را به تن فروشی و جوانان را به اعضاء بدن فروشی وا داشتند، و خود در میان ابرها و شکوه و جلال زندگی می کنند.
چپاولگری مجتبی خامنه ای فرزند حرامزاده و ابر جنایتکار خامنه ای و همچنین غارت بیت المال به وسیله نوکر و مزدور او علی لایجانی و پس انداز در بانکهای کشورهای دیگر.

چپاولگری مجتبی خامنه ای فرزند حرامزاده و ابر جنایتکار خامنه ای و همچنین غارت بیت المال به وسیله نوکر و مزدور او علی لایجانی و پس انداز در بانکهای کشورهای دیگر.

 چپاول بیت المال به نفع تازیان:

 دزدی هاو غارتگری های این فرد تازی پرست ضد ایرانی  و حاتم بخشی او به گروه حزب الله، فلسطینی ها و گروههای آدم کش تازی نژاد و ضد ایرانی دیگر را چگونه می توان نادیده گرفت، و نام علی خامنه ای را از لیست غارتگران تاریخ کشورمان جدا کرد؟!.

the corruption of the iranian regime

تظاهرات غارت شدگان موسسات حکومتی :

غارت شدگان موسسات حکومتی در شهرهای مختلف، علیه دزدی و چپاولگری رژیم دست به تظاهرات زدند.

https://www.hambastegimeli.com/اخبار-ایران/۷۱۱۸۵-گزارشی-از-حرکتهای-اعتراضی-اقشار-مختلف-مردم-علیه-چپاول-و-ستم-حکومت-آخوندی

روز-سه شنبه چهارم مهر ۹۶ اقشار مختلف مردم علیه دزدی و غارتگری رژیم  در شهرهای کشور به تظاهرات برخاستند. نمونه آنها به شرح زیر است:

خامنه ای حقیقتاً و در واقع در پشت پرده با ده هزار گارد آدم کش خود این چنین زندگی می کند. فرزند جلاد و دزدش مجتبی نیز دور از چشم امت خردباخته با همین فخر و کبر و غرور زندگی می کند. بدا به حالت ملت ضعیف و درمانده ای که بتواند یک لحظه این جانوران خون آشآم را تحمل نماید.

خامنه ای حقیقتاً و در واقع در پشت پرده با ده هزار گارد آدم کش خود این چنین زندگی می کند. فرزند جلاد و دزدش مجتبی نیز دور از چشم امت خردباخته با همین فخر و کبر و غرور زندگی می کند. بدا به حالت ملت ضعیف و درمانده ای که بتواند یک لحظه این جانوران خون آشآم را تحمل نماید.

۱- در تهران غارت شدگان البرز ایرانیان روز دوشنبه سوم مهر ۹۷ در مقابل ارگان حکومتی رسیدگی به جرائم پولی بانکی در خیابان فاطمی دست به تحصن زدند. آنان با پهن کردن سفره های خالی؛ خواستار برگرداندن سپرده هایشان شدند.

۲-غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران دهمین روز تحصن خود را در مقابل ساختمان قضائیه آخوندی پشت سر گذاشتند آنان با تجمع در بلوار کشاورز شعار می دادند نه سازش نه بخشش تحصن تا رهایی.

۳-غارت شدگان مؤسسه های حکومتی در شیراز، الیگودرز، خرم آباد، دزفول و اهواز نیز علیه غارتگری رژیم تجمعات اعتراضی برپا کردند و علیه چپاول و دزدی ایادی رژیم شعار سردادند.

۴- در مشهد غارت شدگان موسسه حکومتی پدیده شاندیز با مزدوران انتظامی که برای سرکوب آنها در صحنه حاضر شده بودند درگیر شدند و علیه نیروهای سرکوبگر رژیم شعار سردادند.

از آنچه گذشت:

تاریخ گسترده و طولانی کشورمان سرشار و مالامال از سرگذشت زندگی، خدمات انسان های وارسته و فداکار و یا خیانت، دزدی، و وطن فروشی گروه دیگر است.

تظاهرات مردم علیه مؤسسه مالی و پس انداز دزد و غارتگر گاسپین تحت ارشاد و احتمالاً خانواده کثیف خامنه ای در شماری از شهرهای ایران.

تظاهرات مردم علیه مؤسسه مالی و پس انداز دزد و غارتگر گاسپین تحت ارشاد و احتمالاً خانواده کثیف خامنه ای در شماری از شهرهای ایران.

به عنوان نمونه، کوروش و داریوش بزرگ، انوشیروان دادگر، شاه عباس بزرگ، کریمخان زند، نادرشاه افشار، رضاشاه بزرگ، و مصدق هرکدام در راه میهن خدمتگذاری صادق و فداکار بوده اند، و افرادی چون شاه سلطان صفوی، فتحعلیشاه قاجار، و علی خامنه ای موجب ننگ و نفرین ملت بوده، و نامشات بانفرت همه جا گفته و نوشته می شود.

نکته پایانی:

چپاولگری خامنه ای، بستگان و همراهانش آنقدر و آنچنان است که کشور و هم میهنان ما را برای سالهای آینده در بینوائی و ناتوانی در برابر جهان آزاد قرار خواهد داد. بانک و مؤسسه ای مالی در کمتر کشور جهان می توان یافت که حساب و سپرده ای از خامنه ای، بستگان، و نوکرانش در آن نباشد.

 • Arash Kamankr

  دلیلی برای ادامه حکومت آخوندی درایران وجود ندارد ودوران حکومت مذهبی برای همیشه به پایان رسیده است .حکومت قانون وسیستم برایران ضروری است .

  • اسی

   خدایا مددی

   • عاشقان رهبری

    خدا در کار غلط یاری نمی ده

  • عاشقان رهبری

   درس خوندی سواد دو دوتا داری چجوری حساب کردی پسر شاهتون که تا چندی قبل پول تو جیبیو از مامانجونش می گرفت رهبری داریم نسب از امام حسن و امام حسین داره جمع کنین کاسه کوسه هاتونو

 • ناشناس

  سلام من حدیثی از امام علی و حضرت محمد درباره خمینی و خامنه ای تو یک سایت دیدم که میگفت منظورش این ۲ تا شیخه ولی هر چی تو نت گشتم نبود. سخن امام علی یادم نیست ولی حضرت محمد گفته بودن وای از شواری کبری و صغری ….. لطفا هم سخنانشو بذارید هم بگید مال کدوم کتاب این ۲ امام علی و پیغمبره؟ لطفا جواب بدید مرسی

 • ناشناس

  بببخشید در هند خبر دارن از جنایتای رزیم وگرانی و..؟ اونجا عکسی اتیش میزنند تظاهراتی میشه؟ مخصوصا شهرهایی که مسلمان زیاد داره مثل حیدراباد؟اگه اره لطفا عکساشونو بذارید مرسی

 • عاشقان رهبری

  یا علی مدد انشالله پرچم این ولایت و کشورمون به دست امام زمان داده خواهد شد توسط رهبرمون سید علی خامنه ای