بایگانی دسته: قصه و داستان

سوگواری روزهای تاسوعا و عاشورا، نشانه اوج بی فرهنگی، و عقب ماندگی ملت ایران است۹

مملکت در دست جنایتکاران آخوند جماعت که از سادگی و نادانی ملتی همیشه بهره برده است، از چند سده پیش تا کنون وبال گردن اجتماع ایران است. ملت ایران به همه ساز این گروه بیکاره و آماده خور رقصید و داستان های مسخره و سرتا پا دروغ آنان را باور کرد وآخوند توانست از مردم سواری گرفته کشور را غارت کند.

حکایتی از زندگی یک ایرانی مسلمان و یک بهایی با وجدان در دوران پیشین۵۰

تجربه نشان می دهد که فاکتورهای ملی و مردمی که به آداب، رسوم، آیین، و فرهنگ بستگی دارد می تواند رمز اتحاد و یگانگی ما باشد، و در روزهای سختی هرکدام از ما سوای باورهای دینی به کمک و یاری یکدیگر بشتابیم.

آرش کمانگیر؛ نماد جانفشانی و از خود گذشتگی در راه میهن۱۴

رژیم ضد ایرانی ولایت وقیح با تمام نیرو و قدرت به محو کردن و نابودی آثار تاریخی، فرهنگی پرداخته، و به دنبال غارت موزه ها، شکستن و ویران کردن هرگونه بنای تاریخی، چند سالی است که مجسمه های درون میدان های تهران را نیز یکی پس از دیگری نابود کرده است. اکنون نوبت به تندیس آرش کمانگیر در میدان ساری رسید.

در کشورمان بی دفاع بودن، جرم است، و ماجبر جغرافیایی را همواره برروح و جسم خود لمس می کنیم۴

کشتی سرزمین ما در حال غرق شدن است. ما گرفتار ناخدایی، خودخواه، و بی سوادیم که به توصیه و سفاارش کاردانان توجهی ندارد. یک کشتی بزرگ و قشنگ با ۷۰ میلیون سرنشین که فقط عده ی کمی از این جمعیت حتی در صورت غرق شدن کشتی نجات پیدا می کنند!