بایگانی

کمپین جنبش سبز نه، بلکه کمپین ریختن خاک بر سر خودمان!۶

جنبش سبز را اصلاح طلبان به انحراف کشیدند و نابود کردند. حال جوانان سوری دلاور بدون داشتن رنگی خاص و مزدوارن اصلاح طلبی مان خود، با هم در خیابان ها می مانند، با هم در عزای کشته شدگانشان شرکت می کنند، با هم گلوله می خورند و می میرند و دوباره با هم به خیابان ها می روند و دست از مبارزه بر نمی دارند.