بایگانی

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران – بخش چهارم۵۸

شاهزاده درگفتگو با مجله فوکوس مطالب نادرستی بیان داشت که مورد انتقاد گروهی از هم میهنان چون محمد امینی و بهرام مشیری قرار گرفت. نگارنده زندگی سیاسی دودمان پهلوی را زیر ذره بین گذاشته، تا چیزی از مردم ایران پنهان نماند. در بخش های ۱-۳ به چند گفتار نادرست شاهزاده پاسخ داده شد. دنباله در بخش های دیگر