بایگانی

سیاست در پس پرده آمریکا، و حکایت از برنامه پارازیت؛ تب تندی که به سردی گرایید۷

حکایت از برنامه های آغازین پارازیت است که به همت و کوشش والای دو جوان سخت کوش ایرانی به نام کامبیز حسینی و سامان اربابی پای گرفت. حکایت از سیاستی در پشت پرده صدای آمریکا است که یک تب تند، زودگذر، یک افسانه گمراه کننده بود. داستانی که جوانان تشنه ما را با خود به لب آب می برد، و تشنه باز می گرداند.