بایگانی

وضعیت غم انگیز، و دردناک گردشگری در ایران۰

شوربختانه از آنجایی که رهبر ایران قصد دارد کشور را در محیطی بسته و به دور از تعامل فرهنگی نگه دارد و با توجه به دستور اسلام جهت سفر به مکه نه تنها در جذب گردشگر سرمایه گزاری نمی شود بلکه در اعزام مردم به مکه سرمایه گزاری میشود و کشور ما با وجود تمام جاذبه های گردشگری بدون گردشگر می ماند.