بایگانی

جوان سیاه پوستی که سال ها پیش در انگلستان کشته شده، مادرش به مجلس اعیان راه یافت۰

جوان سیاه پوست ۱۸ ساله ای به نام استیفن لورنس در سال ۱۹۹۳ میلادی در یک زد و خورد با ۵-۶ جوان سفید پوست نژاد پرست، کشته شد. جریان دستگیری قاتلین، محاکمه و زندانی کردن آنان به درازا کشید. خانم دورین لورنس مادر اسیفن، دمی نیاسایید و همواره به پیکار و مبارزه با نژاد پرستی در جامعه انگلیس پرداخت .