بایگانی

الهام اصغری شناگر شجاع ایرانی که در دریای خزر رکورد درخشانی از خود بر جای گذاشت۵

نیمی از جمعیت کشورمان را زنان تشکیل می دهند. زنانی که فعالانه تلاش می کنند تا پیروزی های درخشان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را رقم زنند. باوجود میزان بالای قبولی بانوان در دانشگاههای کشور، و کارهای درخشان آنان در کشورهای دیگر بازهم رژیم زن ستیز مانع هرگونه فعالیت و پیشرفت آنان است.