بایگانی

دیدار دانشجویان از فیلترگذشته، با رهبر انقلاب بر منقل نشسته، به به و چهچه گویان، و صرف افطار۲۲

۲۰۰۰ دانشجو که از فیلتر گذشته و کاملاً سمپاشی شده بودند، به خدمت رهبر کویر انقلاب رسیدند، و در سه مورد مهم و اساسی و از واجبات کشور: ۱- تداوم و پایداری انقلاب اسلامی برای قرون آینده، ۲- نماز جماعت پشت رهور، ۳- افطار شاهانه (ببخشید خلافتانه) بحث و شرکت نمودند.