بایگانی

رسوایی قاچاق ۲۵۰ میلیارد دلار رژیم ایران به بانک انگلیسی در نیویورک۳

بنا بر گزارش رسانه های غربی از جمله BBC NEWS، بانک انگلیس استاندارد چارترد Standard Chartered Bank در نیویورک برای یک دهه به طور بی قانونی و دور از چشم مقامات بازرگانی آمریکا ۶۰،۰۰۰ مورد قاچاق به ارزش ۲۵۰ بیلیون دلار از رژیم ایران دریافت کرده که برای خرید اسلحه قاچاق وکارهای تروریستی به کار می رود.