بایگانی

جان ایرانیان بی ارزش ولی شیخ نمر ارزشمند است!۶

این همه ایرانی در کشورهای عربی مورد تجاوز و خشونت قرار داشته و دارند. اما ظاهراً خون یک نفر بنام "شیخ نمر " برای برادران حزب اللهی بیش از هزاران ایرانی ارزش داشته است... البته که همین طور است. این حزب اللهی ها خود اولین قاتلان ملت ایرانند و دستشان به خون جوانان وطن آلوده است. ایشان خون شیخ نمر را رنگین تر می دانند.

دریافت ساعتی هشت هزار تومان حقوق، می تواند حزب اللهی ها را بر ضد ولایت فقیه بشوراند۱

می توان بسیجیان، پاسداران، حزب اللهی ها و آخوند های جنایتکار را در زمره بزرگترین و پست ترین افراد "حزب بادی" گنجاند، کسانی که با دریافت پول های هنگفت و دزدیده شده از گلوی ملت در بند و اسیر ایران زمین، به نوکرانی "بله قربان گو" تبدیل گشته اند و هر جنایتی که آغایشان از ایشان طلب کند را انجام می دهند.

بسیجی و حزب اللهی؛ مایه ننگ ایران و سبب شرمساری هر ایرانی باشرف و میهن دوست۹

وظیفه هر ایرانی شرافتمند است که بسیجیان اطرافش را شناسایی کرده و عکس و اطلاعات خصوصی آن شخص را در اختیار رسانه های ملی و سایت های سیاسی گذاشته و در میان مردم کوچه و محل پخش کنند تا چهره زشت این ضد ایران و ایرانی ها بر همه شناخته شده باشد، و مردم از هرگونه ارتباط و داد و ستد با‌ آنان خود داری کنند.

آیا پاسداران و بسیجی دوست، و یا دشمن مردمند، و با آنها چه گونه رفتاری باید داشت؟!۷

جای بسی تأسف است که پاسداران و بسیجی که در آغاز انقلاب موجب افتخار مردم بودند، در مبارزه با صدام متجاوز و جنایت کار از جان و هستی خود مایه گذاشتند و از خود رشادت ها نشان دادند، بعدها روبروی مردم ایستاده، و به غارت گری می پردازند. آنها اکنون به غارت گری و تجاوز کشور پرداخته اند.

گریه وزاری و التماس ولی فقیر ازمردم کردستان۳

آقای نان خامه ای امام چهاردهم ونماینده الله مدینه درزمین وهوا برای ازمیان بردن بیش از ۵٠ میلیون اراذل واوباش بویژه مردم کردستان وبلوچستان، تلاش همه جانبه را آغاز کرده است. امام سیزدهم آقای خمینی شکرپرانی فرموده بودند که باید درایران ارتش ٢٠  میلیون نفری بوجود آید. به گفته دیگر، سوای آخوند های ریزودرشت، دستاربند […]