بایگانی

تخریب باغ گیاه شناسی نوشهر نمونه ای از هزاران خیانت رژیم۰

باغ گیاه شناسی نوشهر حدود ۵۴ سال پیش به عنوان اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک در ایران و خاورمیانه پایه‌گذاری شد و ۱۴۰۰ گونه نادر گیاهی در این باغ‌، آن را به یکی از ارزشمندترین ذخایر گیاه‌شناسی دنیا تبدیل کرده است. دولت دهم ضد مردمی مصوبه‌ای مبنی بر احداث جاده برای توسعه بندرگاه نوشهر به تصویب رساند.