بایگانی

مدیر پیشین بانک مرکزی با قاچاق چک ۷۲ میلیون دلاری در آلمان دستگیر شد۸

روزنامه دیلی میل در شماره ۳ فوریه خود از دستگیری تهماسب مظاهری در فرودگاه دولسدرف گزارش می دهد. این مدیر عامل سابق بانک، چکی به مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار در چمدان خود پنهان کرده بود که از سوی مأمورین فرودگاه به عنوان قاچاق ارز شناسایی شد. ولی مظاهری، از وجود این چک اظهار بی اطلاعی کرده است.