بایگانی

در بَرابر بازداشت مهدی خسروی (گمنامیان) توسط دولت ایتالیا، سکوت نکنیم!۲

توافق هسته ای با غرب و ترمیم روابط دیپلماتیک حکومت با دولت های اروپایی، سبب شده تا حکومت اسلامی مخالفانِ سیاسی خود در خارج از کشور را هدف قرار داده و برای شان ایجاد دردسر نماید. در این میان پناهندگان سیاسی که شهروند کشورهای محل اقامت شان نیستند، آسیب پذیرترین قشر جامعه ایرانیان خارج از کشور هستند.

تَعریف سکولاریسم و انسانِ سکولار به زَبانی ساده!۰

سکولاریسم تنها به جدایی دین از سیاست ختم نمی شود، رفتار آدمی نیز در شرایط گوناگون می تواند سکولار باشد! دیدگاه آدمی نسبت به هر مسئله ای می تواند سکولار باشد. شوربختانه در طی سال های اخیر کنشگران سیاسی ما تنها به یک جنبه سکولاریسم که به معنای جدایی دین از سیاست است پرداخته اند که تعریفی ناقص می باشد.

پناهندگی یک خدا ناباور افغانی به انگستان۰

پناهندگی جوان افغان به انگلستان- روزنامه گاردین ۱۴ ژانویه گزارشی دارد از پناهندگی یک جوان افغانی ناخداباور (atheist) به انگلستان. این برای نخستین بار است که کشور انگلیس یک خداناباور را به عنوان پناهندگی سیاسی می پذیرد و ویزای اقامت می دهد. شاید این خبر خوشی باشد برای دیگر پناهندگان به این کشور.