بایگانی

قاتلی در بیدادگاه تبرئه شد، ولی ملت سربلند آمریکا در همه جا به اعتراض برخاست۰

شبگرد نگهبانی که مأمور محافظت منطقه ای از فلوریدا بود، نجوان ۱۷ ساله سیاه پوستی را به عنوان تروریست از پای در می آورد. دادگاه این قتل را دفاع از خود دانسته و قاتل را آزاد می کند. این بی عدالتی طغیان خشم و نفرت میلیون ها سراسر آمریکا را تکان می دهد.این حرکت، نشانه رشد کامل فکری مردم آمریکا است.