بایگانی

باز حمله به دراویش؛ چرا رژیم به همه اقلیتها حمله می کند؟۲

رژیم ضد انسانی ولایت فقیه از کشتار و زجر و شکنجه دیگر باوران و کسانی که عقاید ارتجاعی آنها را قبول ندارند خسته نمی شود. جنایت رژیم نسبت بدانان در ردیف و همتراز جنایت هیتلر است که علیه یهودیان انجام شد.تنها راه نجات این مذاهب مورد آزار در رژیم اسلامی ، ایجاد سکولاریسم و برقراری حقوق مساوی شهروندی است