بایگانی

پیروزی حسن داعی بر تریتا پارسی، پیروزی مردم ایران است۸

ما از حسن داعی چه می دانیم؟. گذشته حسن داعی به ما ربطی ندارد. آنچه برایمان مهم است، کردار، گفتار و رفتار کنونی او است. زیرا چند سالی است می بینیم و شاهد آنیم که چگونه این میهن دوست با همه تنگناها در زندگی روزانه توانست با سازمان نایاک جاسوس و مزدور رژیم اسلامی به مبارزه پردازد و آنان را رسوا کند.

توطئه اندر توطئه، باند بازی، تخریب شخصیت، اینست آنچه درون پارازیت صدای آمریکا می گذرد۳

سایت «سیاه مست» از ما انتقاد کرده که به انحراف اخلاقی کامبیز حسینی و دسیسه های پشت صحنه صدای آمریکا توجهی نکرده ایم. حال، این انتقاد بر سایت سیاه مست است آنها که از توطئه های پشت پرده با اطلاع بودند، چرا با مردم در میان نگذاشتند؟. وگرنه ما در بیشتر هفته ها شاهد برنامه های خوب و مردمی پارازیت بودیم.

آیا تا کنون همکاری VOA با رژیم اسلامی برایتان به اثبات نرسیده؟۵

با تعیین رامین عسگرد یک دیپلمات از سازمان نایاک به سرپرستی صدای فارسی آمریکا، بی ارزش کردن برنامه ها، و برکناری افرادی مردمی چون جمشید چالنگی، احمد باطبی، کوروش صحتی و محسن سازگارا آغاز شد. گویا امیر عباس فخرآور که روش آمدن او به آمریکا همچنان پرسش انگیز است، در این تصمیم گیری دخالت داشته است.

‎همکاری VOA با رژیم اسلامی در دلسرد کردن و اخراج جمشید چالنگی، و دیگر میهن دوستان۲۲

گویا صدای آمریکا رل تلویزیون برون مرزی رژیم اسلامی را بازی می کند. دعوت از افرادی که می خواهند رژیم را نگاه دارند مانند دکتر علیرضا نامور حقیقی، تریتا پارسی، ویا مسیح علی نژاد، و یا دلسرد و کنارگذاشتن میهن پرستانی چون؛ آقایان احمدرضا بهارلو، جمشید چالنگی، و یا آقای احمد باطبی نمودار این حقیقت است.