بایگانی

سرگذشت دردناک رابعه بلخی، نخستین زن شاعر پارسی‌ سرای۱

رابعه بلخی نخستين زن شناخته شده شاعر پارسی سرای سده نهم میلادی است. وی هم دوره با سامانیان و رودکی بوده. خانواده اش از عرب های کوچ کرده به خراسان بودند. پدر رابعه فرمانروای بلخ و سیستان، قندهار و بست بود. امروزه رابعه بلخی یکی از مشهورترین شاعران زن افغانستان نیز خوانده می شود.