بایگانی

اگر آجیل و تنقلات زیادتر بخوریم آیا عمر بیشتری می کنیم؟۲

روزنامه گاردین در شماره ۳ آذر ۹۲ از ویژگی ها و اثر خوردن آجیل و تنقلات (Nuts) بر بدن که در این جا بدان پرداخته می شود. بررسی های ۲۰ ساله اثرات مفید سلامت و تندرستی را از مصرف آجیل نشان می دهد. این تحقیقات در مدت ۲۰ سال بر روی ۱۱۸،۹۶۲ انجام شده که می توان نتایج زیادی از اب بر گرفت.