بایگانی

خانم نعیمه اشراقی، آیا خمینی پدر بزرگ شما بر طبق فتوای خودش،بدن شما را در کودکی لمس کرده بود؟۳۸

چندیست که اصلاح طلبان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، برای تبلیغ های انتخاباتی و زمینه و ظاهرسازی، دست به دامان زنان اهل بیت شده اند. نعیمه اشراقی یکی از این مبلغین سیاسی برای کاندیدا شدن سید حسن خمینی نوه دیگر خمینی است.