بایگانی

سکوت ملت ایران زمینه نابودی کاخ اردشیر بابکان به دست رژیم را فراهم آورد۱۱

سیاوش آریا: نوروز كه برای بازديد از كاخ اردشير بابكان به فيروز آباد رفته بودم، متوجه شدم تعدادی قبر در حريم درجه‌ يک اين اثر ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی كه فنس‌ كشی هم شده است، وجود دارد. پس از پرس‌ و جو دريافتم كه اين قبرها به درگذشتگان مردم روستای «آتشكده» كه در نزديكی كاخ قرار دارد، مربوط هستند.