بایگانی

چرا دولت آمریکا نقشه کودتای ۲۸ مرداد را در این مرحله از زمان فاش ساخت؟۴

این پرسش هم ااکنون مطرح است که چرا آمریکا در این زمان اسرار کودتای ۲۸ مرداد را فاش می کند؟. نباید فراموش کرد که در سال ۲۰۰۰ میلادی خانم مادلین آلبرایت وزیر پیشین برون مرزی آمریکا نیز از اقدام آن دولت در کودتای ۲۸ مرداد که موجب شکست سیاسی ایران شد، رسماً پوزش خواست.