بایگانی

دوبانوی بی پناه ایرانی به اتهام قاچاق در‌آستانه اعدام در مالزی۴

رسانه های گوناگونی ازمحکوم شدن خانم شهرزاد متین نیا ۳۱ ساله و ندا مصطفایی ۲۶ساله را در دادگاه مالزی به جرم حمل مواد مخدر به درون آن کشور خبر می دهند. این خبر اعم از درست یا نادرست، قلب هر ایرانی شرافتمندی را می شکند. زیرا این دو بانو هم میهن ما بوده و بدبختانه دستگاهی از آنان پشتیبانی نکرده است.