بایگانی

دانشگاه آزاد اسلامی، دکانی دیگر در سودجویی آخوند و سرپوشی بر دانش و تکنولوژی۲

روزنامه جوان از کلاهبرداری افراد وابسته به رژیم مانند مهدی هاشمی وعبدالله هاشمی در بیرون بردن ارز به بهانه دانشگاه آزادی در آکسفورد گزارش می دهد. غافل از آن که این گزارش چوب در نجاست فرو بردن است که بیشتر بوی تعفن آن بیرون می آید. زیرا دیگر از غارت گری های آخوند های حاکم بر ایران را برملا می سازد.