بایگانی

توطئه اندر توطئه، باند بازی، تخریب شخصیت، اینست آنچه درون پارازیت صدای آمریکا می گذرد۳

سایت «سیاه مست» از ما انتقاد کرده که به انحراف اخلاقی کامبیز حسینی و دسیسه های پشت صحنه صدای آمریکا توجهی نکرده ایم. حال، این انتقاد بر سایت سیاه مست است آنها که از توطئه های پشت پرده با اطلاع بودند، چرا با مردم در میان نگذاشتند؟. وگرنه ما در بیشتر هفته ها شاهد برنامه های خوب و مردمی پارازیت بودیم.