بایگانی

دخالت در زندگی خصوصی ؛کتک خوردن از مردم بخاطر این دخالت۰

سالهاست که مداخله مکرر پلیس و عوامل بسیج و لباس شخصی ها بنام گشت ارشاددر حریم خصوصی مردم و آزار واذیت سازمان یافته زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی و گسترش فرهنگ "عفاف و حجاب"، به یکی از وظایف اصلی پلیس و عوامل حکومتی در سطح شهر تبدیل شده و هر از گاهی هم منجر به بروز واکنش هایی از سوی مردم می شود.