بایگانی

حسین شریعتمداری؛ بازجویی که ادای روزنامه نگاران را در می آورد۳

حسین شریعتمداری با استفاده از رسانه ای که دربست در اختیارش قرار دارد، تمامی کسانی که در هر گونه راهپیمایی و نظاهرات علیه نظام در خیابان ها حضور داشتند را مجرم و مزدور غرب خواند و شروع به نشر دروغ هایی چون، کشته شدن یک مادر و دختر به دست معترضین کرد و حزب اللهی ها و بسیجیان را علیه مردم شوراند.