بایگانی

سرگذشت صدیقه دولت آبادی، سالار بانوی علم و آزادگی!۱

صدیقه دولت‌آبادی را باید به عنوان یکی از مشهورترین زنان فعال مدنی در زمینه حقوق زنان دانست. این بانوی بزرگوار در سخت ترین شرایط اجتماعی، عمر گرانمایه خود را در راه گسترش علم و دانش، حقوق بشر و آزادی خواهی وقف کرد، و همه تلاش خود را در راه بهرمند کردن زنان و دختران محروم از علم و دانش به کار گرفت!.