بایگانی

آیا می دانستید که تنها راه شوهریابی، خواندن دعای جعفر طیار است؟۱۱

در دین مبین اسلام، دختران باید پیش از رسیدن به عادت ماهانه، شوهر کنند. سوای آن، هم خود، و هم پدر و مادر آنان دچار معصیت شده و در آتش خشم الله مدینه خواهند سوخت. چنانکه پیامبر بزرگ اسلام دختربچه ۶ ساله ای را به عقد خود درآورد، و به تدریج در خلوت مراسم ازدواج را نیز به نام الله مدینه عملی ساخت.