بایگانی

ولایتی که بزرگش بود ملا، تیم ورزشی آن هم تیم تازی حجاز است، نه «تیم پرسپولیس»۳

نگارنده بر این باور است که نامیدن باشگاهی ورزشی با چنین سطح اخلاقی پایین و چندش آوری به اسم گوهر بار «پرسپولیس» توهین به تاریخ و هویت و فرهنگ ایران است و بهتر است تا نام این باشگاه را به «حجاز» و یا «مدینه» تغییر داده تا نام باشگاه با سطح شعور و ادب و اخلاق بازیکنان تیم سنخیت داشته باشد.