بایگانی

پس از فروش کلیه و کوتاه کردن عمر جوانان، حالا نوبت به فروش بیمار رسید۷

سالیانی است جوانان را به کشتارگاه کشانده و مانند گوسفند قربانی کلیه اشان را در بازار به فروش می رسانند. در باره فروش کلیه این نکته را باید یاد آورشد بنا به آمار موجود، آنچنان که تحقیقات علمی نشان می دهد سالانه حدود یک میلیون سال از عمر سالم ایرانیها به دلیل ابتلا به انواع بیماریهای کلیوی کم می شود.