بایگانی

با ازدیاد مسافران عراقی به مشهد، درآمد آخوند و فاحشه خانه حضرت افزونی یافته است۱۴

زائران عراقی در مشهد بنابر گزارشی، هر سالانه ۳۴۵ هزار عراقی از مشهد دیدن می کنند. دیدار این افراد برای زیارت امام رضا، گشت و گذار در شهری دیدنی و دارای تفریحگاههای گوناگون، ارزاق فراوان و ارزان برای عراقی در گیر جنگ و و بالاتر از همه استفاده از فراورده های صیغه خانه حضرت، موهبتی است فراموش نشدنی.