بایگانی

سرنوشت میلیون ها جوان مجرد، بیکار و بدون هرآینده ای به کجا می انجامد؟۸

گفته می شود که نزدیک به ۱۱ میلیون از جوانان کشور با بالارفتن سنشان، هنوز مجرد مانده اند. این خبر چندان مسرت بخش و خوش آیند نیست. زیرا جوانانی که سرمایه معنوی و آینده ساز کشورند، نتوانسته اند برای خود خانه و کاشانه ای دست و پا کنند. در چنین شرایطی، سرگردان، بی برنامه، دلسرد و نامیددر زندگی میمانند.