بایگانی

کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی؛ یادگارجهان، و همه دوران تاریخ ایران، ازگذشته، حال، و آینده۱۵

کمتر کسی است در جهان که با نام پرآوازه کوروش آشنا نباشد. مردی که در دوران جهل و بربریت نشانه و مظهر درستی، پاکی، دلیری، و فهم و درک والای انسانی بود. اگر افسانه پیامبران راست و درست می بود و انسان هایی از جانب خدا می آمدند، بی تردید می توان نام کوروش را در بالای لیست افتخار و بالیدن آنان جستجو نمود.