بایگانی

طاهره قُرةالعَین، شیرزن مبارز تساوی حقوق زنان و آزادی بیان۱۳

طاهره قُرةالعَین، بی شک یکی از نخستین و جاودانه ترین بانوی آزادی خواه و مبارز حقوق زنان در تاریخ ایران است. این بانوی بزرگوار، ادیبی توانا، سخنوری مسلط و آگاه در معارف و علوم اسلامی بود. او با روحیه ای شکست ناپذیر نخستین زن بهایی بود که در اوج خرافات و محدودیت های مذهبی روبنده از صورت برگرفت.