بایگانی

شکاف نسلها؛ نگرانی رژیم از باصطلاح فساد هنرپیشگان و ورزشکاران۱

نسل نو با وجود خطرات مختلف از شلاق تا حتی تقلبی بودن مشروبات الکلی ، در مهمانیها و جشنها از خوردن مشروبات الکلی که 80 تازیانه جزایش است باکی ندارند و دادستان کشور حتی ورزشکاران و هنرمندان را تهدید می کند که نامشان فاش خواهد شد. البته نکته ای که جناب دادستان فراموش کرده اند این است که در جامعه امروز ایران شکاف عمیقی وجود دارد و بسیاری از مردم دیگر مشروب خواری را ناهنجاری نمی دانند.

آقای مکارم شیرازی؛ آیا اعدام های دسته جمعی نیز گوشه ای از مردم نوازی، و عدالت گستری حضرت علی است؟۷

هنگامی که همه ی زندانیان در بند رژیم جنایتکار را، در یک زمان اعدام کنند، تازه دادگاه های ما اسلامی و هم ردیف با قسمت قضایی حکومت علی ابن ابوطالب می شود، وای به حال ما و ایران ما اگر قرار باشد همه چیز این مملکت اسلامی و منطبق بر الگوی مملکت داری امام اوّل شیعیان و یا پیامبر اسلام باشد.

جوانان عزیزمان، صاحبان اصلی کشورایرانند۰

نزدیک به ۶۸٪ ازجمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند. جوانانی که بادست خالی دربرابررژیم مرگبارآخوندی تاکنون ایستادگی نمودند، وازجان خود مایه گذاشتند. نویسندگان فضول محله براین باورند که این جوانان سلحشورو رزم جوی، در آینده نزدیکی شیشه عمردیو جنایتکار راخواهند شکست و دموکراسی را به ارمغان خواهند آورد