بایگانی

داستان نعیما طاهری نتیجه خمینی، داستان یک بام و دو هوا۳۴

این اعلام از طرف نعیمه اشراقی که در صفحه فیس‌بوکش منتشر کرده بود دروغی بیش نبود. او نوشت: «نعیما طاهری دختر جوان ایرانی در مسابقه OCE از ایالت انتاریو کانادا مقام اول را کسب کرد. حدس بزنید این دانشجوی ایرانی کیست؟ دخترم نعیما دانشجوی رشته روابط بین‌الملل.» دخترم، این اول شدن را به تو تبریک می گویم.