بایگانی

سرگذشت شهید محرابی که پسربچه ها را با شهوت رانی می بوسید۱۱

اصولن واژه شهید مانند واژه های دیگر از ساخته های اسلام برای خرد کردن، نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق دیگران بوده و کاربرد آن ها نیز از شارلاتانی و حقه بازی دکان داران دین است. در سیستم هایی که از شر دخالت اسلام برکنار بوده اند، کشته شدن در راه هدف های بالایی چون دفاع از میهن، تنها افتخار آمیز است