بایگانی

جنایتکارانی مانند تونی بلر که موجب قتل ۱۵۰،۰۰۰ در عراق شده اند هرگز به دام عدالت نمی افتند !۲

حمله نظامی به عراق یورش غیر قانونی جرج بوش و تونی بلر جنایتکار به کشور عراق موجب ویرانی فراوان، کشتار بیش از ۱۵۰،۰۰۰ مردم بیگناه، آواره و بی خانمانی میلیونها زن و مرد و کودک بی دفاع، بهم خوردن امنیت و آرامش آن کشور و بمبگذاری همه هفته و همه روزه از آن تاریخ تا کنون شده است.

تجاوز به زَنان در هندوستان پایمال کردن حقوق زَنان و در ایران امتحانِ الهی است!۱۳

تچاور جنسی در هندوستان جُرم تلقی شده و به مَعنایِ پایمال کردن حقوق انسانی یک شهروند است اما در ایران زمین که روزانه به دَه ها و چه بَسا صد ها زنِ بینوا تجاوز جنسی می شود، این جنایت حکمت الهی شناخته شده و هَمواره نیز انگشت اتهام به سویِ بانوانِ قربانی دراز است!

غیرت و شرافت انسانی هندی ها کجا، و ما ایرانیان کجا!۹

در اجتماع ایران زنان، بیشترانسان هایی کاردان، نکته پرداز، مدیر و برنامه سازند. ولی آنان در طلسم زن ستیزی اسلام، زنبارگی آخوند، مردسالاری شماری از مردان، و بالاتراز همه؛ زن ستیزی گروهی اززنان خردباخته گرفتار، پشتشان خمیده و نمی توانند از زیر بار ظلم و ستم بیکران کمر راست کنند.

با ما از هندوستان، سرزمین هزار معبد و هزار مذهب دیدن کنید۱

هندوستان سرزمینی است که بیش از یک میلیارد و صد میلیون نفر تنگاتنگ، و بایکدیگر زندگی می کنند، بدون آن که بیکدیگر چندان اذیت و آزاری برسانند.در این سرزمین صدها دین و آیین، ‪ معبد و مسجد دیده می شود. در بسیاری از شهرها، معبد ها به صورت پراکنده به چشم می خورند و هرکدام دارای پیروان ویژه خود هستند.

چرا آخوند مشهدی ناآگانه و نسنجیده افزایش جمعیت را به ملت درمانده و دربند ایران توصیه می کند؟۵

ظاهراً خامنه ای دلش به حال آینده کشورمان سوخته که به پیر سالی می رسد و از نسل جوان خبری نیست. بر این اساس به مسئولان کشور بدون هرگونه همه پرسی از مردم دستور آزادی تولید نوزاد بیشتر می دهد. این یک کلاهبرداری آخوندی است زیرا او تصور می کند می تواند نسل تازه را با شستشوی مغزی بیشتردر خدمت خود درآورد.

جنبش سبز مردم را به راهپیمایی سکوت برای دستگیری و شناسایی بیشتر دعوت می کند۲

گویا رژیم با دستگیری های گذشته کار خود را پایان نیافته می بیند، زیرا باردیگر وظیفه راهپیمایی با سکوت در روز ۲۵ بهمن را بر عهده جنبش سبز واگذار نموده است. آخر رژیم علاقمند آنست تا همه جوانان و سرکردگانی که هنوز هم می توانند نفس بکشند، شناسایی، و دستگیر کرده تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دهد.

کوروش بزرگ، از برجسته ترین، و بالاترین فرمانده ارتش در تاریخ جهان از گذشته تا کنون۹۰

کوروش بزرگ در تاریخ به عنوان برجسته ترین فرمانده و دلاور ارتش جهان نامگذاری شده، و ایران در دوران پیش از یورش تازیان ستاره درخشان آن زمان بوده است. ولی تازی نژادهای ایرانی نما، همه چیز را به اسلام بیابانی کشتارگر نسبت می دهند.

دعوت در اسلام یعنی؛ اجبار و دیکتاتوری بر روی همه انسان ها۶

اسلام یک حزب دیکتاتوری سیاسی است که بر پشت و گردن ما سوار شده، هر حرکت و جنبش ما را با زورگویی کنترل می کند. در این مرام سیاسی، از آزادگی و کرامت انسانی خبری نیست، و انسان ها بردگانی اند که زیر سلطه و قدرت آخوند و ملا زنده اند، ولی به خواست خود زندگی نمی کنند.