بایگانی

بررسی سیاست های کثیف رژیم اسلامی – بخش نخست، کشتار و حذف فیزیکی مخالفین۱

یکی از سیاست های کلی و بقای رژیم اسلامی همیشه بر مبنای سرکوب وحشیانه و حذف فیزیکی مخالفین" بوده است. از کشتار دلاوران ارتش، فرهیختگان دانش و فرهنگ، کشتار جوانان برومند ایران در سال ۶۷، گرفته تا قتل های زنجیره ای، و حذف آیت الله منتظری، بازرگان، به دار آویختن روزانه مردم بیگناه، در زندان ها و شهرها.