بایگانی

پناهندگی یک خدا ناباور افغانی به انگستان۰

پناهندگی جوان افغان به انگلستان- روزنامه گاردین ۱۴ ژانویه گزارشی دارد از پناهندگی یک جوان افغانی ناخداباور (atheist) به انگلستان. این برای نخستین بار است که کشور انگلیس یک خداناباور را به عنوان پناهندگی سیاسی می پذیرد و ویزای اقامت می دهد. شاید این خبر خوشی باشد برای دیگر پناهندگان به این کشور.