بایگانی

ساخت تفنگ پلاستیکی با عملکرد تفنگ معمولی به کمک کامپیوتر و در دسترس همگان۱

شریه BBC World News از ساختن تفنگ پلاستیکی به کمک کامپیوتر خبر می دهد. نخست برنامه به کامپیوتر تغذیه می شود، و آنگاه کامپیوتر اطلاعات را در اختیار یک ماشین ریخته گری قرار می دهد. مواد پلاستیکی به حالت ذوب شده روی هم بتدریج چیده شده، و بخشهایی از بدنه یک تفنگ از جنس پلاستیک را می سازند.