بایگانی

ونیز ایتالیا را فراموش کنید و با ما به دیدار و نیز هلند بیایید۰

شهر زیبای ونیز شهر رودخانه ای ونیس ( یا به فارسی ونیز) از شهرهای معروف و بسیار کهن جهان است که در شمال ایتالیا قرار گرفته است. این شهر که به جای خیابان دارای شماری کانال های آبی می باشد و رفت و آمد مردم از خانه هایشان به وسیله قایق هایی بنام “گندولا” انجام می گیرد.جاذبه توریستی این شهر ناگفتنی است.