بایگانی

آقای فرهادی؛ شما نه تنها جایزه اُسکار، بلکه عشق همیشگی مردم ایران را نیز از آن خود کردید۶

فیلم جدایی نادر از سیمین شب گذشته توانست جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را برده و دل میلیون ها ایرانی را در سراسر دنیا شاد گرداند. اما تنها جایزه نبود که مردم ایران را خرسند ساخت و اشک شوق در چشمان شان جاری کرد بلکه سخنان فرهادی بود که دل ایرانیان را لبریز از عشق و شور به میهن و هم وطنان شان گرداند.