مسابقه فوتبال بین ایران وعربستان ۰

دیروزدرحالی که بزرگان امت ذبح الله، ریش سپید وسیاهان، سردم دار ودم داران، ازخرد وکلان امن یجیب وآیت الکرسی خوانان، نیش به نیش وگوش به گوش در ورزشکاه صد هزار پسری آزادی تهران حضوریافته بودند، رزم آوری و نبرد ی جانانه میان پهلوانان ایران،وعرعرستان در گرفت. نخست   پیش بینی می شد که پنج بر هیچ، بازی به سود دلاوران ما پایان یابد. ولی از آن جا که خدا نخواست و ابوالفضل نیزدست ازیاری خود برداشت، شوربختانه نبرد به سود بیگانه پایان یافت. تا آن جا که چکیده پردازوشاعرمیهنی می گوید: “آن کس که برما نریده بود، کلاغ کون دریده بود”.

Mullahs playing football in Iran outside a mosque

پس ازاین بد بیاری که گویا لباس آن همه عمر برقامت ما پوشانده شده وعرض اندام می کند، شب گذشته مجلس پرسه وترحیمی از سوی جامعه خوش بینان وحسرت بدلان در گوشه وکنارپارک ها، زیرپل ها ونقاطی دورافتاده وپرازسکوت، دورازچشم برادران هویجی وستاد کاسب کاران، برگزارگردید وبرسوگ بردن پنج برهیچ اشک ندامت و ناکامی مانند سیل چندسال پیش استان گیلان و مازندران، بردیدگان جاری گشت وبه شانس بد وکوته نظران وکوراندیشان، نفرین ها روانه شد.

بامداد امروز، اتل متل خبرنگارما با آقای انگوری نژاد رئیس جمبول ممبول ایران، به  گفتگونشست وپرسش خود راچنین مطرح  نمود :

خبرنگار- ممکنست شما علت این شکست وفضاحت را بفرمائید؟

آقای رئیس جمبول ممبول پس ازمقداری دعا و ورد خواندن وبدورخود فوت کردن، فرمودند والله من این را شکست نمی دانم. امام فرمودند، ما همیشه برنده ایم وشکستی وجود ندارد. همان گونه که درمدت هشت سال جنگ تحمیلی با  عراقی ها، ما همیشه برنده بودیم و همه کافران را از پای درآوردیم، بدون آن که کشته بدهیم.

ما صهیونیسم  آمریکا را شکست دادیم ، و  امپریالیسم اسرائیل را دررودخانه نیل غرق کردیم.موشک های ما فضا را پرکرده اند. دیگر ضروری نیست هنگام دعا برای نزدیکی به خدا دست به آسمان دراز کنیم. زیرا موشک های ما هم اکنون، ببارگاه باریتعالی نزدیک شده اند.

ازدید اقتصادی، کشورما دردنیا مرتبه نخست را دارد. ما با داشتن پول فراوان می توانیم همه چیزوارد کنیم ونیازی به کارخانه و کارگاهها ی درون کشورنداریم. سال گذشته افزایش حقوق نمایندگان مجلس در کشورهای دیگر، بین ۳ تا ۱۰ درصد بوده است، ولی ما با اقتصاد شکوفائی که داریم، توانستیم تا  ۴۰۰% حقوق آنان را افزایش دهیم . نمایندگان ما وهم چنین همه علماء ودانشمندان فارغ التحصیل ازدانشگاههائی مانند فیضیه قم و دیگر حوضه های علمی، موفق به پس انداز صد ها میلیون وحتی میلیارد دلاردر بانکهای  برون مرزی به ویژه کشورهای دوست و حامی های بسیاربزرگ ما انگلستان، روسیه، چین، ویا سوئیس شده اند، واین درجهان   کنونی  بی همتا وبی نظیراست.

ما حتی توانستیم مدارک دکترا وفوق لیسانس، وفوق تخصص ازدانشگاههای کشورهای دوست خود مانند زیمبابوی، نیکاراگوآ، ساحل عاح،و حتی انگلستان برای نمایندگان مجلس، هویجی های پزشک، وزیران، وستاد کاسب کاران  خریداری کنیم.

نکته دیگراین که وجود بازی  کنندگان ومربی بی ایمان، و بازی دریک ورزشگاه طاغوتی نیز موجب دیگراین باخت بوده اند.

برای بهبود این دشواری ها، پیشنهاد می کنم:

۱- به جای بازی دریک ورزشگاه طاغوتی، تمرین وبازی فوتبال ما دردرون و برون مسجد ها برگزار شود.

۲- ورزشکاران ما ازمیان برادران هویجی وبا ایمان با استخاره وسرکتاب بازکردن، گزیده شوند، ودرحال ذکرگفتن، قمه زدن، شمشیربه دست وبا چشمان گریان ودرپوششی سیاه رنگ، به مسابقه بپردازند. درآغازومیان بازی باید اذان گفته شود.

تماشاچیان، وتشویق کنندگان نیزباید درجریان مسابقه به همین روش عمل کنند.

۳- مربی ورزش وداوران باید ازمیان آخوند ها برگزیده شوند.

۴- بهتراست آقای علی دائی نام خود را به علی عمه تغییردهند که بیشترشگون دارد.

۵- زن ها، یا ضعیفه ها، باید دورتراز۲۰ فرسنگی محل تمرین باشند تا موجب تحریک مربی و داوران کذب اللهی نشوند.